Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1780

Tytuł:

uchwała nr XXX/182/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Gminy Jasło
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1780
Hasła:Odpady komunalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 1780

UCHWAŁA NR XXX/182/2012 RADY GMINY JASŁO z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6c ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Jasło uchwala co następuje: § 1. Postanawia się przejąć obowiązki zorganizowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. § 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Jasło do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale. § 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Jasło. § 4. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

14:04:08

Przewodniczący Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3166

  uchwała nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1487

  uchwała nr 170/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuiją mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. 2012.3307

  uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. 2012.3885

  uchwała nr LII/699/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

 • DZ. URZ. 2012.2617

  uchwała nr 234/XIX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

  Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Wykup mieszkania komunalnego

  Posiadam umowę z Urzędem Gminy na mieszkanie komunalne. Zwróciłem się z prośbą o jego wykup i uzyskałem odpowiedź negatywną (powodem była budowa własnego domu). (...)

 • Kary za spalanie odpadów w piecach domowych

  Jakie przepisy przewidują kary za spalanie śmieci w piecach domowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1779

  uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1778

  uchwała nr XXIV/199/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1777

  zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1776

  uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pawłosiów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1775

  sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z wykonania budżetu gminy za 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.