Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1856

Tytuł:

uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2011-2032

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-07
Organ wydający:Rada Gminy Radowo Małe
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1856
Hasła:azbest

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 sierpnia 2012 r. Poz. 1856

UCHWAŁA NR XVII/98/2012 RADY GMINY RADOWO MAŁE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2011-2032. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz założeń ?Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032? przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. (M.P. Nr 50, poz. 735 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się ?Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2011-2032? w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XIII/77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2011-2032.? (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 161). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radowo Małe. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodnicząca Rady Małgorzata Budzyńska

14:13:10

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1856

Załącznik do uchwały Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 czerwca 2012 r.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE NA LATA 2011-2032

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?8?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?9?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 10 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 11 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 12 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 13 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 14 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 15 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 16 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 17 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 18 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 19 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 20 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 21 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 22 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 23 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 24 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 25 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 26 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 27 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 28 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 29 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 30 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 31 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 32 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 33 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 34 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 35 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 36 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 37 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 38 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 39 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 40 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 41 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 42 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 43 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 44 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 45 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 46 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 47 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 48 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 49 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 50 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 51 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 52 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 53 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 54 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 55 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 56 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 57 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 58 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 59 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 60 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 61 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 62 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 63 ?

Poz. 1856

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 64 ?

Poz. 1856
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.161

  uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2011-2032

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.290.488

  uchwała nr 67/XII/2011 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 14 września 2011r. w sprawie przyjęcia ?Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Blachownia na lata 2011 ? 2032 wraz z inwentaryzacją azbestu i wyrobów zawierających azbest ?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.836

  uchwała Nr VI/20/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzeżno na lata 2010 ? 2032?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.662

  uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz na lata 2009 - 2032?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3403

  uchwała nr XXIII/192/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Karczew na lata 2012 ? 2015 z perspektywą do 2032 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nielegalne składowanie azbestu

  Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania (...)

 • Emerytura osoby pracującej przy azbeście

  Odmówiono mi prawa do wcześniejszej emerytury uzasadniając to niespełnieniem warunków koniecznych do jej przyznania, warunków, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Mandat za palenie na przystanku

  Paliłem papierosa na przystanku autobusowym. Czy straż miejska może ukarać mandatem za palenie w takim miejscu?

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1855

  uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Boleszkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1854

  uchwała Nr XXI/595/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1853

  uchwała Nr XXI/594/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1852

  uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1851

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.259.2012.WE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2012 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.