Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1964

Tytuł:

sprawozdanie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Wójt Gminy Stare Czarnowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1964
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 1964

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2011 r. CZĘŚĆ OGÓLNA Zgodnie z uchwałą Nr IV/14/11 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 25 stycznia 2011 r. budżet Gminy na rok 2011 przedstawia się następującą: PO STRONIE DOCHODÓW W tym: Dotacje celowe PO STRONIE WYDATKÓW W tym: Zadania zlecone 1.068.236 zł Rada Gminy w Starym Czarnowie do dnia 31.12.2011 r. dokonywała w budżecie Gminy następujących zmian: 1. Uchwałą Nr VI/22/2011 z dnia 24 marca 2011 r. - zmniejszono dochody budżetu Gminy o kwotę - zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 2. Uchwałą Nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011 r. - zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę - zwiększono rozchody budżetu Gminy o kwotę 3. Uchwałą Nr VII/37/2011 z dnia 11 maja 2011 r. - zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 4. Uchwałą Nr X/56/2011 z dnia 7 września 2011 r. - zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 30.950 zł 30.950 zł 200.000 zł 200.000 zł 291.960 zł 374.416 zł 502.976 zł 420.520 zł 71.973 zł 71.973 zł 1.068.236 zł 13.767.257,50 zł 11.505.527,50 zł

10:25:52

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1964

5. Uchwałą Nr X/57/2011 z dnia 7 września 2011 r. - zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 6. Uchwałą Nr XI/64/2011 z dnia 28 października 2011 r. - zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 7. Uchwałą Nr XII/74/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę - zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 8. Uchwałą Nr XII/75/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. - zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 9. Uchwałą Nr XIII/82/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. - zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 67.000 zł 67.000 zł 3.661,90 zł 3.661,90 zł 25.000 zł 127.600 zł 102.600 zł 18.789,27 zł 18.789,27 zł 280.000 zł 280.000 zł

Wójt Gminy w Starym Czarnowie dokonał w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. następujących zmian w budżecie Gminy: 1. Zarządzeniem Nr III/1/2011 z dnia 31 stycznia 2011 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2. Zarządzeniem Nr III/2/2011 z dnia 31 stycznia 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 3. Zarządzeniem Nr III/4/2011 z dnia 4 lutego 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 4. Zarządzeniem Nr III/5/2011 z dnia 25 lutego 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 5. Zarządzeniem Nr III/7/2011 z dnia 14 marca 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 6. Zarządzeniem Nr III/8/2011 z dnia 15 marca 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 7. Zarządzeniem Nr III/9/2011 z dnia 16 marca 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 8. Zarządzeniem Nr III/11/2011 z dnia 30 marca 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 9. Zarządzeniem Nr III/12/2011 z dnia 31 marca 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 54.274 zł 54.274 zł 11.562 zł 11.562 zł 7.250 zł 7.250 zł 54.367 zł 54.367 zł 9.570 zł 9.570 zł 14.419,51 zł 14.419,51 zł 25.555 zł 25.555 zł 1.098,84 zł 1.098,84 zł 35.000 zł 35.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1964

10. Zarządzeniem Nr III/13/2011 z dnia 31 marca 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 11. Zarządzeniem Nr III/19/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 12. Zarządzeniem Nr III/21/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 13. Zarządzeniem Nr III/24/2011 z dnia 23 maja 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 14. Zarządzeniem Nr III/25/2011 z dnia 26 maja 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 15. Zarządzeniem Nr III/26/2011 z dnia 31 maja 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 16. Zarządzeniem Nr III/27/2011 z dnia 31 maja 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 17. Zarządzeniem Nr III/29/2011 z dnia 9 czerwca 2011 - zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 18. Zarządzeniem Nr III/30/2011 z dnia 15 czerwca 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 19. Zarządzeniem Nr III/31/2011 z dnia 27 czerwca 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 20. Zarządzeniem Nr III/32/2011 z dnia 29 czerwca 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 21. Zarządzeniem Nr III/33/2011 z dnia 30 czerwca 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 22. Zarządzeniem Nr III/36/2011 z dnia 11 lipca 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 23. Zarządzeniem Nr III/37/2011 z dnia 18 lipca 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 24. Zarządzeniem Nr III/39/2011 z dnia 19 lipca 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 48.594,11 zł 48.594,11 zł 13.870 zł 13.870 zł 34.766,44 zł 34.766,44 zł 5.869 zł 5.869 zł 13.728 zł 13.728 zł 18.397,89 zł 18.397,89 zł 45.385 zł 45.385 zł 7.200 zł 7.200 zł 11.430 zł 11.430 zł 18.048 zł 18.048 zł 196.694,74 zł 196.694,74 zł 11.313,18 zł 11.313,18 zł 24.463 zł 24.463 zł 5.000 zł 5.000 zł 16.045 zł 16.045 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1964

25. Zarządzeniem Nr III/40/2011 z dnia 11 lipca 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 26. Zarządzeniem Nr III/42/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 27. Zarządzeniem Nr III/47/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 28. Zarządzeniem Nr III/50/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 29. Zarządzeniem Nr III/51/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 30. Zarządzeniem Nr III/53/2011 z dnia 6 września 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 31. Zarządzeniem Nr III/54/2011 z dnia 14 września 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 32. Zarządzeniem Nr III/61/2011 z dnia 28 września 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 33. Zarządzeniem Nr III/63/2011 z dnia 11 października 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 34. Zarządzeniem Nr III/64/2011 z dnia 20 października 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 35. Zarządzeniem Nr III/65/2011 z dnia 24 października 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 36. Zarządzeniem Nr III/66/2011 z dnia 26 października 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 37. Zarządzeniem Nr III/67/2011 z dnia 31 października 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 38. Zarządzeniem Nr III/68/2011 z dnia 31 października 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 39. Zarządzeniem Nr III/69/2011 z dnia 8 listopada 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.231 zł 5.231 zł 2.000 zł 2.000 zł 130.189,66 zł 130.189,66 zł 40.825,03 zł 40.825,03 zł 12.749 zł 12.749 zł 323.430,29 zł 323.430,29 zł 11.928 zł 11.928 zł 2.753.846,83 zł 2.753.846,83 zł 2.680 zł 2.680 zł 100 zł 100 zł 10.000 zł 10.000 zł 3.020 zł 3.020 zł 22.890 zł 22.890 zł 65.662 zł 65.662 zł 8.000 zł 8.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1964

40. Zarządzeniem Nr III/71/2011 z dnia 17 listopada 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 41. Zarządzeniem Nr III/72/2011 z dnia 21 listopada 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 42. Zarządzeniem Nr III/74/2011 z dnia 25 listopada 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 43. Zarządzeniem Nr III/75/2011 z dnia 25 listopada 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 44. Zarządzeniem Nr III/77/2011 z dnia 30 listopada 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 45. Zarządzeniem Nr III/78/2011 z dnia 1 grudnia 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 46. Zarządzeniem Nr III/79/2011 z dnia 5 grudnia 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 47. Zarządzeniem Nr III/80/2011 z dnia 9 grudnia 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 48. Zarządzeniem Nr III/82/2011 z dnia 14 grudnia 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 49. Zarządzeniem Nr III/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 50. Zarządzeniem Nr III/84/2011 z dnia 23 grudnia 2011 - zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 51. Zarządzeniem Nr III/86/2011 z dnia 23 grudnia 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 52. Zarządzeniem Nr III/87/2011 z dnia 28 grudnia 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 53. Zarządzeniem Nr III/88/2011 z dnia 30 grudnia 2011 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 4.036,00 zł 4.036,00 zł 720,53 zł 720,53 zł 181.793,69 zł 181.793,69 zł 5.622,00 zł 5.622,00 zł 19.616,58 zł 19.616,58 zł 20.427,00 zł 20.427,00 zł 7.709,00 zł 7.709,00 zł 10.000,00 zł 10.000,00 zł 47.400,08 zł 47.400,08 zł 15.540,00 zł 15.540,00 zł 55.513,00 zł 30.281,00 zł 55.513,00 zł 30.281,00 zł 2.800,00 zł 2.800,00 zł 10.465,00 zł 10.465,00 zł 53.538,09 zł 53.538,09 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1964

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan budżetu Gminy w Starym Czarnowie na dzień 31 czerwca 2011 r. kształtuje się następująco: PO STRONIE DOCHODÓW W tym: Dotacje celowe PO STRONIE WYDATKÓW W tym: Zadania zlecone 1.480.447,40 zł Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.446.786,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 750.326,00 zł oraz z kredytów w kwocie 1.696.460,00 zł. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawia się następująco: - Dochody ogółem wykonano w wysokości 11.327.263,45 zł. tj. 93,87% planu rocznego; w tym dotacje na zadania zlecone 1,480.333,40 zł - Wydatki ogółem wykonano w wysokości 13.885.286,22 zł, tj. 95,67% planu rocznego; W tym wydatki na zadania zlecone 1.480.333,40 zł Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wykonanymi do 31.12.2011 r. zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 2.558.022,77 zł. Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawiono w tabelach: - Tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo ogółem w roku 2011. - Tabela Nr 2 - Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w 2011 r. - Tabela Nr 3 - Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2011. - Tabela Nr 4 - Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo ogółem w 2011 r. - Tabela Nr 5 - Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w 2011 r. - Tabela Nr 6 - Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2011 r. - Tabela Nr 7 - Realizacja dochodów Gminy Stare Czarnowo z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2011. - Tabela Nr 8 - Realizacja wydatków Gminy Stare Czarnowo na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2011. - Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody budżetu Gminy na dzień 31.12.2011 r. - Tabela Nr 10 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. - Tabela Nr 11 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. - Tabela Nr 12 - Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Stare Czarnowo - stan na dzień 31.12.2011 r. - Tabela Nr 13 - Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stare Czarnowo na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - stan na dzień 31.12.2011 r. - Tabela Nr 14 - Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego - stan n dzień 31.12.2011 r. 1.480.447,40 zł 14.513.928,80 zł 12.067.142,80 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 1964

- Tabela Nr 15 - Realizacja wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Tabela Nr 16 - Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2011 do 31.12.2011 - dochody ogółem - Tabela Nr 17 - Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2011 do 31.12.2011 - wydatki ogółem - Tabela Nr 18 - Informacja z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za IV kwartały 2011 w podziale na część bieżącą i majątkową - Tabela Nr 19 - Nadwyżka operacyjna Gminy Stare Czarnowo za IV kwartały 2011 - Tabela Nr 20 - Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 - Wykres Nr 1 - Dochody Gminy Stare Czarnowo za rok 2011 - Wykres Nr 2 - Wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2011 - Wykres Nr 3 - Dochody i wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2011 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA DOCHODY BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO Plan po zmianach - 12 067 142,80 zł - zrealizowane w 93,87% - 11 327 263,45 - w tym zadania zlecone 1 480 333,40 zł Ogółem dochody zostały zrealizowane w wysokości 93,87%. 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan po zmianach 804 404,40 zł - realizacja 57,36% - 461 429,10 zł. - dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie - 215.884,40 zł - wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych 2. Dział 020 - Leśnictwo - plan po zmianach 5 00,00 zł - realizacja 2.072,42% - 10 362,11 zł Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich 3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan po zmianach 842 999,00 zł - realizacja 49,61% 418 174,77 zł.

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 2.396,60 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 31.630,20 zł - dochody ze sprzedaży majątku - 374.792,00 zł - dochody z opłat za c.o., c.w. od mieszkań w miejscowości Glinna i Stare Czarnowo - 8.462,75 zł - odsetki - 893,22 zł 4. Dział 710 - Działalność usługowa - plan po zmianach 5 000,00 zł - realizacja 165,18% - 8 258,78 zł. Opłaty za dzierżawę miejsc grzebalnych. 5. Dział 750 - Administracja publiczna - plan po zmianach 166 290,00 zł - realizacja 43,43% - 72 227,97 zł. - dotacje na zadania zlecone - 44.600,00 zł - porozumienia - 2.300,00 zł - dotacja na przeprowadzenie Spisu powszechnego - 23.440,00 zł - pobrane prowizje od opłat za udostępnienie danych, grzywny, wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - 1.887,97 zł 6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan po zmianach - 6 336,00 zł - realizacja 98,20% - 6 222,00 zł. - dotacja na zadania zlecone - aktualizacja rejestrów wyborców - 636,00 zł - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 5.586,00 zł 7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach - 0,00 zł realizacja 644,74 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji z OSP.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?8?

Poz. 1964

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan po zmianach 4 601 950,00 zł - realizacja 118,36% - 5 447 095,56 zł. Wpłaty z tytułu: - podatek dochodowy od osób prawnych - 27.680,85 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.675.739,00 zł - podatek rolny - 409.737,14 zł - podatek od nieruchomości - 2.771.281,84 zł - podatek leśny - 108.353,00 zł - podatek od środków transportowych - 138.548,01 zł - wpływy z karty podatkowej - 1.372,64 zł - podatek od spadków i darowizn - 8.701,30 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych - 115.666,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej - 10.473,00 zł - opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 52.097,59 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty - 116.329,97 zł - rekompensaty utraconych dochodów - 460,00 zł - opłata targowa - 410,00 zł - wpływy z innych opłat - 10.245,22 zł 9. Dział 758 - Różne rozliczenia - plan po zmianach 2 845 272,00 zł - realizacja - 101,61% - 2 891 006,22 zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa: - część oświatowa - 2.240.470,00 zł - część wyrównawcza - 604.802,00 zł - odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym - 45.734,22 zł 10. Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan po zmianach 1 013 761,90 zł - realizacja - 14,77% - 149 776,00 zł. - opłaty za wydanie duplikatów świadectw, odsetki od środków na r-ku bankowym, wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 2.503,70 zł - wpływy z opłat za przedszkole - 44.490,00 zł - opłaty za posiłki na stołówce szkolnej - 102.782,30 zł 11. Dział 852 - Pomoc społeczna - plan po zmianach - 1 408 312,00 zł - realizacja - 100,82% - 1 419 844,92 zł. Dotacje na zadania zlecone: świadczenia rodzinne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie uczniów, dochody z tytułu realizowania zadań administracji rządowej w części należnej jst na mocy odrębnych przepisów. 12. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan po zmianach 95 827,50 zł - realizacja 103,12% - 97 417,08 zł - środki na realizację projektu ?Równe szanse? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 93.757,64 zł - środki na realizację projektu ?Indywidualizacja nauczania? - 3.659,44 zł 13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach 38 873,00 zł - realizacja 100,00% - 38 873,00 zł. Dotacje na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną. 14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach - 224 617,00 zł - realizacja - 121,10% - 272 005,67 zł. - dotacja na usuwanie azbestu - 54.367,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 147.333,66 zł - opłaty za czynsz, wodę, śmieci od mieszkań komunalnych. - 70.305,01 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?9?

Poz. 1964

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach - 13 000,00 zł - realizacja - 71,67% - 9 317,28 zł. Opłaty za wynajem świetlic wiejskich. 16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach 0,00 zł - realizacja - 24 608,25 zł. - opłaty za wynajem sali sportowej - 14.

608,25 zł - wpływy z tytułu odszkodowania - 10.000 zł II WYDATKI BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO Plan po zmianach 14.513.928,80 zł - zrealizowane w 95,67% - 13.885.286,22 zł w tym zadania zlecone 1.480.333,40 zł. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan po zmianach 4.530.084,40 zł - realizacja 95,34% - 4.319.200,08 zł W tym: - prace melioracyjne - 29.556,90 zł - składki na Izby Rolnicze - 9.962,80 zł - wynagrodzenia pracowników - 5.960,73 zł - umowy zlecenia - 3.500,00 zł - prenumerata ?Aktualności Rolnicze?, zakup art. biurowych - 1.424,82 zł - ubrania robocze dla pracowników przy pracach melioracyjnych - 885,60 zł - opłaty pocztowe - 283,94 zł - wykonanie sieci wodociągowej w Dębinie - 12.000,00 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 320.474,91 zł - wydatki inwestycyjne - kanalizacja gminy - 3.935.150,38 zł 2. Dział 600 Transport i łączność - plan po zmianach 214.164,00 zł - realizacja 72,00% - 154.195,27 zł W tym: - umowy zlecenia i pochodne - 16.994,34 zł - siatka ogrodzeniowa Glinna - 1.399,97 zł - materiały do remontu wiaty przystankowej - Kartno - 4.200,53 zł - kostka brukowa i ułożenie chodnika - Binowo - 6.501,29 zł - kostka brukowa na chodnik - Dobropole - 1.000,02 zł - piasek na drogę - Nieznań - 593,41 zł - naprawa wiaty przystankowej - Kołbacz - 3.444,00 zł - remont wiaty przystankowej - Żelewo - 882,42 zł - wpusty uliczne - 2.730,60 zł - znaki drogowe, tablice informacyjne - 4.385,01 zł - sól, łopaty i szufle do odśnieżania, paliwo do kosiarek i części - 5.704,36 zł - utrzymanie dróg gminnych - koszenie poboczy, odśnieżanie - 14.306,55 zł - remont drogi w Żelisławcu - 6.457,50 zł - wycinka drzew przy drogach - 26.784,00 zł - założenie ksiąg kontroli dróg gminnych - 16.900,00 zł - tłuczeń drogowy na drogi gminne - 16.363,92 zł - usługi związane z przebudową drogi w Żelisławcu - 11.623,50 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 13.923,85 zł 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan po zmianach 221.108,00 zł realizacja - 78,58%- 173.745,53 zł W tym: - remont budynku po byłej SP (przyłącze elektryczne) - 7.185,24 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 10 ?

Poz. 1964

- remont (adaptacja pomieszczeń na mieszkania) Nieznań - 56.026,00 zł - roczny przegląd budynków gminnych - 16.890,00 zł - nadzór inwestorski przy remontach - 2.174,02 zł - opłaty za ogłoszenia w prasie - 1.986,45 zł - opłata za użytkowanie na cele nierolne i roczna opłata za użytkowanie wieczyste - 23.466,80 zł - podatek od nieruchomości - 1.293,00 zł - wycena nieruchomości i koszty wieczysto księgowe - 483,60 zł - odsetki (od podatku od nieruchomości) 50,00 zł - wynagrodzenia i pochodne - 12.564,62 zł - umowa zlecenie - 62,00 zł - odpis na ZFŚS - 820,45 zł - opłata za energię i wodę - kotłownia Glinna - 41.854,16 zł - opłaty stałe za energię i wodę - 3.283,22 zł - karma dla psa w Glinnej, art. gospodarcze - 2.153,34 zł - czynsz, fundusz remontowy do Wspólnoty Mieszkaniowej w Kołbaczu - 3.452,63 zł 4. Dział 710 Działalność usługowa - plan po zmianach 141.465,00 zł - realizacja 99,36% - 140.557,08 zł W tym: - plany zagospodarowania przestrzennego - 86.476,80 zł - usługi geodezyjne i kartograficzne - 7.312,50 zł - umowy zlecenie i pochodne - 450,00 zł - paliwo i części do kosiarek - 4.840,72 zł - kostka brukowa na cmentarz - Żelisławiec - 3.317,17 zł - wycinka drzew na cmentarzach - 14.000,00 zł - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy - 24.159,89 zł /wywóz nieczystości, za wodę, koszenie itp./ 5. Dział 750 Administracja publiczna - plan po zmianach 1.956.640,00 zł - realizacja 97,78% 1.913.154,47 zł W tym: - Urzędy Wojewódzkie - prace zlecone /wynagrodzenia i pochodne/ - 44.600,00 zł - Starostwa Powiatowe - prace na mocy porozumienia - 2.300,00 zł - diety radnych - 84.324,72 zł - wydatki związane z obsługą Rady Gminy - 7.681,19 zł - dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla pracowników - 1.310,00 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi gminy - 1.286.938,13 zł - składki na PFRON - 13.173,00 zł - umowy zlecenia - 11.366,34 zł - zakup art. biurowych - 19.218,52 zł - zakup druków - 240,10 zł - środki czystości i higieniczne - 7.882,39 zł - wyposażenie biur - 11.831,14 zł - woda Dar Natury - 3.199,44 zł - pozostałe zakupy - 2.893,14 zł - prenumerata i materiały dydaktyczne - 5.055,23 zł - opłata za energię elektryczną - 15.825,77 zł - opłata za energię cieplną (gaz) - 16.264,60 zł - opłata za wodę - 1.342,60 zł - badania lekarskie pracowników - 40,00 zł - usługi remontowe (naprawa sprzętu, awaria kanalizacji) - 5.948,80 zł - opłaty pocztowe - 28.962,76 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 11 ?

Poz. 1964

- prowizja od operacji bankowych - 10.

038,86 zł - usługi informatyczne - 14.880,22 zł - usługi prawne - 35.982,50 zł - rata gwarancji SIGID - 7.047,90 zł - za kopie - 4.503,58 zł - aktualizacja programu Lex - 4.591,83 zł - aktualizacja programów antywirusowych - 3.370,20 zł - wywóz nieczystości - 6.608,05 zł - opłata stała za wodę, gaz, energie elektryczną - 9.511,77 zł - legislator roczna opłata abonamentowa - 1.537,50 zł - pozostałe usługi - 10.417,68 zł - utrzymanie strony internetowej - 7.008,54 zł - opłaty za rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe) - 5.920,47 zł - opłaty za rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarny) - 9.105,00 zł - opinie, ekspertyzy prawne - 24.828,00 zł - delegacje służbowe krajowe - 20.212,41 zł - delegacje służbowe zagraniczne - 1.674,71 zł - ryczałty samochodowe - 18.314,03 zł - różne opłaty i składki - 327,11 zł - szkolenia pracowników - 6.674,87 zł - odpis za ZFŚS - 26.482,21 zł - pozostałe odsetki - 667,73 zł - opłaty sądowe - 273,17 zł - komisje poborowe (zwrot za przejazd poborowych) - 585,48 zł - wydatki na spis powszechny - 23.440,00 zł - promocja gminy - obsługa artystyczna (II jarmark cysterski) - 20.098,13 zł - zakup straganów drewnianych - 7.900,02 zł - druk wieści gminnych 4.472,00 zł - umowy zlecenia - 7.700,00 zł - zakup dresów dla drużyny oldboi - promocja - 2.250,00 zł - pozostałe wydatki związane z promocją gminy - 8.695,13 zł - diety za udział sołtysów w sesjach - 9.884,00 zł - pozostałe wydatki związane z działalnością sołtysów - 1.868,50 zł - składki członkowskie - ?Pomerania?, Związek Gmin, Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich 10.636,00 zł - ubezpieczenie mienia gminnego - 15.249,00 zł 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan po zmianach 6.336,00 zł - realizacja 98,20% - 6.222,00 zł W tym: - aktualizacja rejestru wyborców - 636,00 zł - koszty przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu - 5.586,00 zł 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach 179.632,00 zł realizacja 99,97% - 179.584,14 zł W tym: - dotacje na dofinansowanie działalności OSP - 62.740,00 zł - wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP - 23.869,38 zł - wynagrodzenie za udział w akcjach - 14.252,50 zł - diety za posiedzenia zarządu OSP - 4.200,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 12 ?

Poz. 1964

- umowy zlecenia - 45.070,00 zł - zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa do wozów ppoż. - 4.259,85 zł - za wodę i energię elektryczną - 14.511,91 zł - drobne remonty i naprawa sprzętu - 2.500,00 zł - przegląd techniczny samochodów, wymiana gaśnic, rejestracje sam. - 3.200,41 zł - badania okresowe strażaków - 1.040,00 zł - delegacje - 613,47 zł - ubezpieczenia oc, nw - 1.164,00 zł - odpis za ZFŚS - 152,06 zł - pozostałe wydatki (obrona cywilna) - 1.217,21 zł - zarządzanie kryzysowe - 793,35 zł 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan po zmianach 11.000,00 zł - realizacja 85,81% - 9.439,42 zł W tym: - prowizje sołtysów za inkaso podatków - 5.078,00 zł - koszty komornicze i sądowe - 4.361,42 zł 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan po zmianach 275.189,00 zł - realizacja 100,00% 275.187,58 zł W tym: - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 275.187,58 zł 10. Dział 758 Różne rozliczenia - plan po zmianach 73.144,00 zł - rezerwa ogólna 11. Dział 801 Oświata i wychowanie - plan po zmianach 3.415.673,90 - realizacja 99,00% - 3.382.777,03 zł W tym: - dodatki: mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli - 155.684,00 zł - dofinansowanie do studiów nauczycieli - 600,00 zł - nagrody dla uczniów - 660,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 2.425.877,47 zł - umowy zlecenia - 14.116,14 zł - odpis na ZFŚS - 140.546,36 zł - umowa zlecenie - komisja kwalifikacyjna - 366,00 zł - realizacja projektu ?Indywidualizacja nauczania? - 3.645,42 zł - koszty dowożenia uczniów do szkół - 172.597,27 zł - wynagrodzenia i pochodne (opiekunki w czasie dowożenia)- 57.154,82 zł - odpis na ZFŚS (opiekunki) - 2.187,86 zł - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych obcych gmin (Szczecin, Kobylanka)- 18.989,00 zł - zakupy (leżaczki do przedszkola, stoły stalowe do kuchni, regał do stołówki, projektor do tablicy multimedialnej, meble do dwóch klas szkolnych. radiomagnetofony, telewizor, komputer, fax, sprzęt muzyczny, kosiarka) - 48.747,15 zł - zakup artykułów biurowych - 4.143,08 zł - prenumerata czasopism - 2.975,00 zł - zakup druków - 1.236,55 zł - zakup środków czystości - 4.890,41 zł - pozostałe zakupy (woda, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze, narzędzia) - 16.360,00 zł - zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówce - 83.301,50 zł - pomoce dydaktyczne - 6.268,07 zł - opłaty za energię elektryczną i cieplną - 138.349,43 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 13 ?

Poz. 1964

- badania lekarskie pracowników - 2.653,00 zł - wywóz nieczystości - 5.407,05 zł - pozostałe usługi (zagospodarowanie terenu przedszkola, usługi bankowe, usługi transportowe, usługi informatyczne, kontrola instalacji gazowej)- 53.920,63 zł - opłata za dostęp do Internetu - 351,85 zł - opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.012,93 zł - szkolenie i doskonalenie nauczycieli - 11.729,77 zł - delegacje służbowe - 7.946,27 zł - różne opłaty i składki - 60,00 zł 12. Dział 851 Ochrona zdrowia - plan po zmianach 70.456,00 zł - realizacja 87,40% - 61.624,97 zł W tym: - zakup pomocy naukowych - 159,00 zł - koszty postępowania sadowego - 40,00 zł - warsztaty, widowiska, zajęcia edukacyjne, koncerty, programy profilaktyczne - 17.988,70 zł - wynagrodzenia bezosobowe - 10.984,33 zł - szkolenia członków GKRPA - 1.600,00 zł - usługi transportowe - 1.885,68 zł - usługi gastronomiczne - 2.000,00 zł - koszty wysyłki - 36,90 zł - kolonie profilaktyczne i zielona szkoła - 12.020,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 13.365,36 zł - warsztaty trzeźwościowe - 1.045,00 zł - iniekcja leku - 500,00 zł 13. Dział 852 Pomoc społeczna - plan po zmianach 1.854.840,27 zł - realizacja 99,70% - 1.850.996,19 zł W tym: - zakup usług w Domach Pomocy Społecznej - 60.580,43 zł - świadczenia rodzinne - 1.027.292,51 zł - dodatkowe świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 2.800,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych - 10.824,34 zł - składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych - 14.906,73 zł - dodatki mieszkaniowe - 44.972,97 zł - zasiłki stałe z tytułu wieku i niepełnosprawności uniemożliwiającej zatrudnienie - 82.194,35 zł - zasiłki i pomoc w naturze celowe i okresowe - 125.113,56 zł - realizacja programu ?Pomoc Państwa w zakresie dożywiania? - 102.442,50 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS (z DWR za 2010) - 318.389,90 zł - ekwiwalent za odzież - 1.410,00 zł - woda dla pracowników - 15,87 zł - dofinansowanie zakupu okularów dla trzech pracowników - 1.265,00 zł - szkolenia pracowników - 2.843,40 zł - odpis na ZFŚS - 7.110,55 zł - delegacje służbowe - 4.020,46 zł - ryczałt samochodowy dwie osoby - 1.037,04 zł - usługi informatyczne - 3.646,95 zł - rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe - 3.520,56 zł - zakup pomocy naukowych - 2.171,83 zł - zakup komputera - 1.968,00 zł - prowizje bankowe - 2.258,40 zł - przegląd i konserwacja sprzętu - 651,90 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 14 ?

Poz. 1964

- opłaty pocztowe i zakup znaczków, przesyłki - 6.579,67 zł - usługa transportowa - 1.377,60 zł - odnowienie certyfikatu - 159,90 zł - wyrobienie pieczątek - 109,47 zł - usługa stolarska - 470,00 zł - obsługa strony internetowej - 309,97 zł - zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 8.225,81 zł - zakup mebli - 3.729,81 zł - zakup programów i pakietów informacyjnych - 2.233,68 zł - kary i upomnienia - 79,11 zł - wynagrodzenia za prace społeczno - użyteczne - 6.283,92 zł 14. Dział 853 Opieka społeczna - plan po zmianach 114.156,23 zł realizacja 98,70% - 112.699,23 zł W tym: - świadczenia społeczne - 10.647,50 zł - usługi bankowe - 404,13 zł - zakup projektora - 2.500,00 zł - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi koordynatora projektu, księgowego, pracownika socjalnego i asystenta rodziny - 38.412,91 zł - opłaty telefonii komórkowej - 1.200,00 zł - warsztaty z psychologiem dla beneficjentów i mieszkańców gminy - 6.520,00 zł - materiały i wyposażenie - 9.303,71 zł - bilety wstępu - 2.239,00 zł - usługi transportowe - 2.838,78 zł - kolonie dla dzieci i młodzieży - 4.760,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe - korepetycje - 12.935,00 zł - usługi artystyczne i wynajęcie hali sportowej - 1.221,40 zł - kursy i warsztaty szkoleniowe - 17.634,00 zł - usługi gastronomiczne - 1.966,80 zł - ubezpieczenia NW beneficjentów projektu - 116,00 zł 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach 110.693,00 zł - realizacja 99,40% 104.524,10 zł W tym: - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli - 3.894,77 zł - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - 44.605,72 zł - odpis na ZFŚS - 2.691,50 zł - stypendia socjalne - pomoc materialna dla uczniów - 47.522,11 zł - zakup książek dla uczniów (wyprawka szkolna) - 5.370,00 zł - zakup usług pozostałych - 440,00 zł 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach 630.867,00 zł - realizacja 85,39% - 538.696,00 zł W tym: - dopłata do ścieków - 61.405,64 zł - odpady segregowane - 82.657,15 zł - odpady komunalne - 55.897,08 zł - umowa zlecenie, wynagrodzenia i pochodne - 17.445,31 zł - opłata za energię - oświetlenie uliczne - 71.129,37 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego - 125.930,25 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 15 ?

Poz. 1964

- nagrody na konkurs z ochrony środowiska - 6.412,69 zł - woda dla osady Binowo - 4.864,50 zł - odzież robocza, środki czystości, paliwo i części do kosiarek i art. gospodarcze dla pracowników komunalnych - 17.523,16 zł - paliwo i części do samochodu służbowego - 11.087,45 zł - opłata za energie, gaz i wodę obiektów komunalnych w tym (oczyszczalnia Dębina, stary budynek UG) 37.310,45 zł - naprawa samochodu służbowego - 5.332,96 zł - wywóz nieczystości i ścieki - 17.707,14 zł - opracowanie programu ochrony środowiska - 5.535,00 zł - pozostałe usługi (opłaty stałe za gaz, wodę i energię, odławianie bezpańskich psów, udrażnianie kanalizacji itp.) - 17.366,85 zł - ubezpieczenie samochodu - 1.091,00 zł 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach 332.342,00 zł - realizacja 91,86% - 305.274,92 zł W tym: - dofinansowanie imprezy ?Cienie zapomnianych kultur? - 7.000,00 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic, w tym umowy zlecenia - 76.695,58 zł - odpis na ZFŚS - 546,96 zł - zakup środków czystości, art. papierniczych, gospodarczych, opału i wyposażenie świetlic wiejskich 66.893,48 zł - opłaty za wodę, energię elektryczna i cieplną - 19.123,60 zł - wymiana instalacji co w świetlicy w Żelisławcu i szyb kominkowych w Dobropolu i Kołowie - 28.800,00 zł - pozostałe usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty stałe za gaz, wodę i energię, obkaszanie placów przy świetlicach, wywóz nieczystości - 10.870,98 zł - usługi za dostęp do internetu - 2.344,32 zł - dotacja na biblioteki - 93.000,00 zł 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach 376.138,00 zł - realizacja 95,00% - 357.408,21 zł W tym: wydatki związane z działalnością obiektów sportowych i placów zabaw - 89.441,76 zł - umowa zlecenie - - 645,00 zł - zakup paliwa i środków pielęgnacyjnych na place zabaw - 12.214,01 zł - za energię i wodę na obiektach sportowych (stadion, ORLIK, sala Kołbacz - stara - 24.841,76 zł - prace remontowe na boisku ORLIK - 970,00 zł - usługi trenerskie ORLIK - 9.000,00 zł - koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych tj. koszenie, nawadnianie, prace pielęgnacyjne, opłaty stałe za wodę i energię - 27.434,92 zł - ubezpieczenie boisko ORLIK - 1.000,00 zł - budowa placu zabaw w Dębinie - 13.336,07 zł wydatki związane z działalnością klubu sportowego ?FAGUS? - 107.784,96 zł z tego: - wynagrodzenia trenerów i pochodne w tym umowy zlecenia - 39.993,60 zł - zakup sprzętu sportowego (buty, dresy, rękawice itp.), art. gospodarczych (woda, środki czystości) 29.254,92 zł - naprawa sprzętu - 110,00 zł - za badania zawodników - 902,00 zł - usługi trenerskie - 6.440,28 zł - wynajem boiska - 3.155,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 16 ?

Poz. 1964

- usługi transportowe - 14.440,16 zł - ochrona meczy - 1.190,00 zł - obóz szkoleniowy - 5.664,00 zł - ubezpieczenia zawodników, składki członkowskie - 6.635,00 zł wydatki związane z rekreacją w gminie - 52.491,36 zł z tego: - umowy zlecenia - 2.871,00 zł - zakupy na organizacje różnych imprez okolicznościowych w poszczególnych sołectwach - 32.069,68 zł - pozostałe usługi związane z działalnością poszczególnych sołectw - 17.550,68 zł wydatki sala gimnastyczna w Kołbaczu - 107.690,13 zł - wynagrodzenia i pochodne - 24.430,33 zł - środki czystości - 3.511,38 zł - wyposażenie (ławki, drzwi, kosze, wykaszarka) - 10.672,77 zł - pozostałe zakupy (woda, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, narzędzia - 9.187,40 zł - za energię elektryczną i cieplną, woda, gaz - 56.786,82 - pozostałe usługi - 2.007,50 zł - odpis na ZFŚS - 1.093,93 zł III WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego według stanu na dzień 31-12-2011 plan 150.041,62 - realizacja 134.759,67 zł 1. Sołectwo Glinna - plan 14.700,00 zł - realizacja 14.694,70 zł w tym: - stół bilardowy - 1.105,77 - zakup sprzętu (telewizor, DVD, lodówka, kuchenka gazowa) - 7.717,80 zł - organizacja warsztatów ?sianoploty? - 460,00 zł - usługa kateringowa na spotkanie ?Lato leśnych ludzi? - 500,00 zł - siatka ogrodzeniowa - 1.399,97 zł - wyjazd na targi rolne do Baszkowic - 810,00 zł - pozostałe wydatki (organizacja ?Dnia wiosny?, Dzień Dziecka, Mikołajki, - 2.701,16 zł 2. Sołectwo Binowo - plan 12.502,90 zł - realizacja 12.501,29 zł w tym: - materiały na budowę chodnika - 6.501,29 zł - sprzęt nagłaśniający do świetlicy - 6.000,00 zł 3. Sołectwo Dobropole - plan 12.424,43 zł - realizacja 10.413,04 zł w tym: - zakup kostki brukowej - 1.000,02 zł - wyposażenie świetlicy (naczynia) - 2.244,67 zł - zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego do świetlicy - 2.849,00 zł - zakup stołu do bilarda - 1.535,04 zł - pozostałe wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych tj. Dzień Dziecka, Mikołajki itp. 2.784,31 zł 4. Sołectwo Żelisławiec plan 11.665,88 zł - realizacja 9.537,19 zł w tym: - zakup kostki brukowa na wjazd na cmentarz - 3.317,17 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 17 ?

Poz. 1964

- wyposażenie świetlicy (stół bilardowy, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne) - 5.099,00 zł - pozostałe wydatki (Dzień Dziecka, Mikołajki) - 1.121,02 zł 5. Sołectwo Nieznań - plan 7.271,56 - realizacja 6.262,83 zł w tym: - ogrodzenie placu zabaw - 2.461,45 zł - zakup kosiarki - 2.429,55 zł - paliwo do kosiarki - 250,09 zł - zakupy na organizację Dnia Dziecka, Mikołajek - 752,74 zł - piasek do piaskownicy - 369,00 zł 6. Sołectwo Stare Czarnowo - plan 20.977,66 zł - realizacja 18.722,11 zł w tym: - organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek - 1.793,12 zł - budowa placu zabaw - 16.928,99 zł 7. Sołectwo Kartno - plan 8.553,24 - realizacja 8.289,53 w tym: - remont wiaty przystankowej - 8.289,53 zł 8. Sołectwo Kołowo - plan 7.376,19 - realizacja 7.297,56 zł w tym: - wyposażenie świetlicy (meble kuchenne) - 2.094,79 zł - art. gospodarcze i hydrauliczne do świetlicy wiejskiej - 640,98 zł - akcesoria do wystroju świetlicy - 499,90 zł - środki czystości - 97,57 zł - piasek zasypowy - 2.854,58 zł - zakupy na organizację wystawy fotograficznej - 964,32 zł - rury hydrauliczne do świetlicy wiejskiej - 145,42 zł 9. Sołectwo Komorówko - plan 5.885,00 zł realizacja 185,00 zł w tym: - zakupy na organizację ?Dnia Dziecka? - 185,00 zł 10. Sołectwo Żelewo - plan 9.192,00 zł - realizacja 9.020,16 zł w tym: - zakup sprzętu nagłaśniającego i telewizora do świetlicy - 7.083,27 zł - zakupy na organizację ?Turnieju tenisowego? i ?Dnia Dziecka? i festynu - 1.054,47 zł - remont wiaty przystankowej - 882,42 zł 11. Sołectwo Dębina - plan 13.336,07 zł - realizacja 13.336,07 zł w tym: - rozbudowa placu zabaw - 13.336,07 zł 12. Sołectwo Kołbacz - plan 26.156,89 - realizacja 24.500,19 zł w tym: - zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy - 4.000,00 zł - wyposażenie świetlicy (meble, kuchenka) 8.442,98 zł - pozostałe zakupy związane z działalnością świetlicy - 2.585,52 zł - organizacja imprez okolicznościowych takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, festyny 7.466,69 zł - oprawa muzyczna na festyny - 1.550,00 zł - umowa zlecenie - 455,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 18 ?

Poz. 1964

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO Wykaz zobowiązań za rok 2011. Dział 700 Nazwa działu Gospodarka mieszkaniowa - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy Działalność usługowa - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów spożywczych - zakup energii - zakup usług pozostałych Pomoc społeczna - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy Edukacyjna opieka wychowawcza - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakup energii - zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dodatkowe wynagrodzenie roczne 928,20 789,61 119,24 19,35 1 006,14 109,47 896,67 105 366,77 86 179,88 13 013,17 1 736,16 302,87 1 574,20 2 560,49 272 336,41 4 235,22 47 653,38 159 468,16 49 718,74 7 470,17 753,32 1 234,59 410,34 360,34 1 032,15 20 670,22 17 620,70 2 587,19 462,33 5 140,83 112,07 892,60 2 996,11 980,91 159,14 16 968,30 3 762,01 13 206,29 1 199,30 732,62

710

801

852

854

900

921

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 19 ?

Poz. 1964

926

- składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup energii - zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup energii RAZEM

110,62 17,95 123,66 214,45 4 039,52 472,84 540,89 87,76 2 938,03 427 655,69

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo po roku 2011 zamknął się deficytem w wysokości 2.558.022,77 zł. A. Dochody wykonane w roku 2011 B. Wydatki wykonane w roku 2011 C. Nadwyżka / Deficyt za rok 2011 D. Przychody w roku 2011 E. Rozchody w roku 2011 F. Wynik za rok 2011 (A-B+D-E) G. Wynik bieżący za rok 2011 (dochody bieżące - wydatki bieżące) H. Wynik majątkowy za rok 2011 (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2011 R WEDŁUG RODZAJÓW DOCHODÓW Dział Nazwa działu, rodzaj dochodu Zaległości Nadpłaty 28 433,67 710,20 -3 582 119,95 zł 11 327 263,45 zł 13 885 286,22 zł -2 558 022,77 zł 5 042 597,18 zł 786 000,00 zł 1 698 574,41 zł 1 024 097,18 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: wieczyste użytkowanie gruntów dzierżawa gruntu opłaty za wodę i ścieki 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: 1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa/ 2.Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny

373,22 41,77 3 573,30 24 487,15 668,43 562 853,37 12 914,76

8 185,56 203 848,78

18,00 1 849,32

203 556,78 292,00 -

1 259,98 256,34 333,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 20 ?

Poz. 1964

3.Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych 4.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 852 OPIEKA SPOŁECZNA w tym: odsetki 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: opłaty za czynsz, wodę, ścieki i śmieci 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: -czynsz dzierżawny, opłaty za en. el. c.o. wodę 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: - opłaty za wynajem Sali Razem:

350 819,03 10 974,44

195 715,08 125 742,14 26 834,51 1 797,30 730,00 184,50 184,50 159 176,51 159 176,51 3 568,08 3 568,08 793,35

1 766,87 7 196,42 496,18 11,04 1 503,93 73,00 451,17 451,17 2 196,84 2 196,84 -

793,35 755 009,48 16 272,97

Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia, tytuły wykonawcze oraz toczyły się postępowania sądowe. Wykres nr 1 - Dochody Gminy Stare Czarnowo za rok 2011

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 21 ?

Poz. 1964

Wykres nr 2 - Wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2011

Wykres nr 3 - Dochody i wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2011

Wójt Gminy Marek Woś

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 22 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 23 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 24 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 25 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 26 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 27 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 28 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 29 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 30 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 31 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 32 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 33 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 34 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 35 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 36 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 37 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 38 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 39 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 40 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 41 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 42 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 43 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 44 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 45 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 46 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 47 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 48 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 49 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 50 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 51 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 52 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 53 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 54 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 55 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 56 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 57 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 58 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 59 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 60 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 61 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 62 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 63 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 64 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 65 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 66 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 67 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 68 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 69 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 70 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 71 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 72 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 73 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 74 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 75 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 76 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 77 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 78 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 79 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 80 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 81 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 82 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 83 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 84 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 85 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 86 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 87 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 88 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 89 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 90 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 91 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 92 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 93 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 94 ?

Poz. 1964

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 95 ?

Poz. 1964
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1380

  uchwała nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.397

  uchwała nr XXVI/190/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.398

  uchwała nr XXVI/192/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1678

  sprawozdanie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1382

  uchwała nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1963

  uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1962

  uchwała Nr XXV/278/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Mielno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1961

  uchwała Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1960

  uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1959

  uchwała Nr XXII/123/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.