Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1965

Tytuł:

uchwała Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dolice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Gminy Dolice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1965
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 1965

UCHWAŁA NR XVII/151/2012 RADY GMINY DOLICE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dolice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Na terenie Gminy Dolice tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXX/175/02 Rady Gminy Dolice z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 52, poz. 1138). § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Piotr Matkowski

10:25:39

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1965

Załącznik do uchwały Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1964

  sprawozdanie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1963

  uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1962

  uchwała Nr XXV/278/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Mielno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1961

  uchwała Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1960

  uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.