Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1968

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/96/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1968
Hasła:Regionalna Izba Obrachunkowa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.638

  uchwała nr XXVI/164/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowościn Ustronie Morskie i Sianożęty

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.637

  uchwała nr XXVI/163/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.636

  uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.634

  uchwała nr XXV/157/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1613

  uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1967

  porozumienie Nr 1/2012 Starosty Drawskiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1966

  uchwała Nr XVII/156/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ?Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1965

  uchwała Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dolice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1964

  sprawozdanie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1963

  uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.