Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1969

Tytuł:

uchwała Nr XIX/101/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Biały Bór na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1969
Hasła:Regionalna Izba Obrachunkowa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1555

  uchwała nr XXXIII/264/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2009r. ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenkciej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.555

  uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody głazów narzutowych w Gminie Biały Bór.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1727

  uchwała nr XXXIII/268/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2009r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.554

  uchwała nr XXVIII/221/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.270

  uchwała nr XXVI/210/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie terenów cmentarnych na rzecz sołectw oraz uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Biały Bór.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1968

  uchwała Nr XVIII/96/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1967

  porozumienie Nr 1/2012 Starosty Drawskiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1966

  uchwała Nr XVII/156/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ?Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1965

  uchwała Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dolice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1964

  sprawozdanie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.