Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1974

Tytuł:

decyzja Nr OSZ-4210-24(16)/2012/420/X/TW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa "Geotermia Pyrzyce" Sp. z o.o.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1974
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1486

  decyzja nr OKR-4210-54(7)/2009/221/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1485

  decyzja nr OKR-4210-44(11)/2009/175/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1501

  decyzja nr OKR-4210-42(11)/2009/104/VIII/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa PGE ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. 2009.259.2038

  decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-24(4)/2009/192/IX/AM z dnia 1 lipca 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z o. o. z siedzibą w Kielcach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1973

  uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warnice na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1972

  uchwała Nr XX/124/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warnice w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1971

  uchwała Nr XIX/103/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Biały Bór.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1970

  uchwała Nr XIX/102/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/155/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1969

  uchwała Nr XIX/101/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Biały Bór na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.