Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-04
Organ wydający:Rada Gminy Jerzmanowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1974
Hasła:podatek rolny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

12:30

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: § 1. Obniża się cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowaną za podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 roku z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 10,00 zł za 1 q. § 2. Traci moc uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r. Przewodniczący Rady: Tomasz Pawłowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/320/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/227/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 października 2009r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5209

  uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/213/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Strzelin

 • uchwała nr 215.XXIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 330 i 331 (AM-2, obręb: 0025) oraz części działek nr 332, 328/3, 328/4 i 12/2 (AM-3, obręb: 0025) położonych przy ul. Kalinowej w Jeleniej Górze.

 • uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Ligota Mała

 • uchwała nr XXXIV/146/12 Rady Miasta I Gminy Ścinawa z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.

 • uchwała nr XXXIV/141/12 Rady Miasta I Gminy Ścinawa z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.