Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1992

Tytuł:

uchwała nr XX/203/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/60/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-26
Organ wydający:Rada Miasta Gniezna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1992
Hasła:inkaso

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 1992

UCHWAŁA NR XX/203/2012 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/60/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) uchwala się co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr VIII/60/11 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna (-) Maria Kocoń
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.280

  uchwała nr XVI/169/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2567

  uchwała nr VIII/ 60 /2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1064

  uchwała nr XX/229/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.115.2152

  uchwała nr LXXXIII/1471/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.155.254

  uchwała nr 415/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1991

  aneks Prezydenta Miasta Poznania; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 29 grudnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1990

  informacja nr WKŚ. 7113.1.2012 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011rok położonych na obszarze gminy Czerwonak

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1989

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Baranowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Słupia pod Kępnem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1988

  uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Baranów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1987

  uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów w 2012 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.