Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.201

Tytuł:

uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Rada Miejska w Maszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 201
Hasła:nauczyciele

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo. Na podstawie art. 91d pkt 1 i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600; z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. 149, poz.887) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr IX/66/07 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 3, poz. 95) wprowadza się zmiany: 1) §4.4 otrzymuje brzmienie: ?4. Rozpatrywanie przez komisję wniosków o przyznanie pomocy finansowej odbywa się nie częściej niż raz na kwartał?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Adam Rojek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.132.1279

  uchwała nr I/13/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia

 • DZ. URZ. 2009.204.1709

  uchwała nr XL/303/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XLIX/277/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 16 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.2059

  uchwała nr 75/XLIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.50.48

  uchwała nr XXVII/162/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Czy można zatrudnić nauczyciela na zlecenie?

  Mamy w przedszkolu dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, chcielibyśmy dla niego zatrudnić nauczyciela logopedę z pełnym wykształceniem na umowę (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela emeryta

  Jaka ustawa (ew. tym podobny dokument) ogranicza lub też zabrania zatrudnienie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę?

 • Pracodawca a organ zatrudniający

  Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.200

  uchwała Nr XVI/102/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/239/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazw urzędowych osiedlom i ulicom w miejscowości Morzyczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.199

  uchwała Nr XIV/190/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przebiegu dróg powiatowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.198

  uchwała Nr XVI/154/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.197

  uchwała Nr XIII/112/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.196

  ogłoszenie Nr 2/2011 Starosty Myśliborskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.