Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2127

Tytuł:

uchwała nr XVII / 152 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XIV/123/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-08
Organ wydający:Rada Gminy Suchy Las
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2127
Hasła:przedszkola

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 2127

UCHWAŁA NR XVII /152/12 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/123/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XIV/123/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 367, poz. 6601), zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie: ?Ustala się opłatę w wysokości 2,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, o której mowa w § 1?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący (-) Jarosław Ankiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3555

  uchwała nr X / 76 / 11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr VII/46/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1064

  uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.1009

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.2057

  uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.367.6601

  uchwała nr XIV/123/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2126

  uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno dla obszarów obejmujących: część miasta Sompolno, część obrębu Biele, część wsi Lubstów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2125

  uchwała nr XII / 141 / 2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Leszczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2124

  uchwała nr XIX/298/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Statutu Gminy Środa Wielkopolska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  uchwała nr XIX/293/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2122

  uchwała nr XIX/292/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.