Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 241.XXV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska Jeleniej Góry
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2176
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

14:44

w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), uchwala się co następuje: § 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra wraz z siedzibami zgodnie z wykazem: 1. Szkoły Podstawowe: 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 8, 2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze ul. PCK 14a, 3) Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze ul. Lotnictwa 1, 4) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 74, 5) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13, 6) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze ul. Morcinka 31, 7) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze ul. Moniuszki 9, 8) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze ul. Piotra Skargi 19, 9) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 2 Jeleniej Górze ul. Sudecka 53, 10) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bronisława Czecha w Zespole Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze ul. Kamiennogórska 9. 2. Gimnazja: 1) Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 23, 2) Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze ul. Grunwaldzka 64a, 3) Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Jeleniej Górze ul. Karłowicza 33, 4) Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum Nr 5 w Jeleniej Górze ul. Kamiennogórska 9, 5) Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 18, 6) Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 34. 3. Gimnazjum w likwidacji: 1) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum nr 2 w Jeleniej Górze ul. Sudecka 53. Okres likwidacji: 1 września 2012? ?31 sierpnia 2014 r. Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 nie prowadzi się naboru do kl. I gimnazjum. § 2. Ustala się granice obwodów: 1. Granice obwodów szkół podstawowych obowiązujących na rok szkolny 2012/2013 określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Granice obwodów szkół podstawowych obowiązujących od roku szkolnego 2013/2014 określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Granice obwodów szkół gimnazjalnych określono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Granice obwodu gimnazjum w likwidacji, tj. Gimnazjum nr 2 w Jeleniej Górze obowiązują do zakończenia postępowania likwidacyjnego niniejszej placówki. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2176

§ 4. Traci moc uchwała nr 70/IX/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Jeleniej Górze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Grodziński

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2176

Załącznik nr 1 do uchwały nr 241.XXV. .2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 2176

Załącznik nr 2 do uchwały nr 241.XXV. .2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 12 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 13 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 14 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 15 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 16 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 17 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 18 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 19 ?

Poz. 2176

Załącznik nr 3 do uchwały nr 241.XXV. .2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 20 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 21 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 22 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 23 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 24 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 25 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 26 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 27 ?

Poz. 2176

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 28 ?

Poz. 2176
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr X/106/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.204.5978

  uchwała nr XXX/187/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4587

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1099

  uchwała nr 67/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

porady prawne online

Porady prawne

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

 • uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

 • uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku.

 • uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pieńsk.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.