Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska w Stroniu Śląskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2179
Hasła:obiekty użyteczności publicznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

15:07

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się następujące regulaminy korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Stroniu Śląskim: 1. Regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 2. Regulamin korzystania ze Skateparku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 3. Regulamin korzystania z boiska sportowego, położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Sportowej, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 4. Regulamin korzystania z zespołu boisk sportowych ?Moje boisko ORLIK 2012? przy ul. Sudeckiej 9 w Stroniu Śląskim, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 5. Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Bolesławowie, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały. 6. Regulamin korzystania z kąpieliska i plaży w Starej Morawie, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady: Ryszard Suliński

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2179

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2179

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2179

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2179

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2179
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 27.06.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo ? rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo ? rekreacyjnych w Kudowie ? Zdroju

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/192/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.

 • DZ. URZ. 2011.292.2401

  uchwała nr VI/68/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dminnych obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia, uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowo- rekreacyjnych oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bochnia do ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Świebodzinie i Zespole Szkół Ogólnokształcących, Park Chopina 1

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie

 • uchwała nr 243.XXV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • uchwała nr 241.XXV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

 • uchwała nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

 • uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.