Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/209/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-20
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2188
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

12:23

2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2188
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/230/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/426/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/392/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/196/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/237/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Magnice.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/229/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/196/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/237/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce.

 • uchwała nr XVII/196/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/237/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce.

 • uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011r. o zmianie Uchwały Nr LII/330/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce

 • uchwała nr XIX/216/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 12 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polkowice.

 • uchwała nr XXIX/177/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wińsko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.