Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/228/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/656/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Biskupice Podgórne.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-20
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2194
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

12:42

zmieniająca uchwałę nr LXII/656/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Biskupice Podgórne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się § 1 ust. 1 uchwały nr LXII/656/ /06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Biskupice Podgórne, nadając mu następujące brzmienie: ?1. Ulicom w miejscowości Biskupice Podgórne oznaczonymi numerami ewidencyjnymi gruntu: 1) działka nr 2/18 obręb Biskupice Podgórne ? nadaje się nazwę ? ul. Koreańska, 2) działka nr 2/16 obręb Biskupice Podgórne ? nadaje się nazwę ? ul. LG Electronics, 3) działka nr 2/20 obręb Biskupice Podgórne ? nadaje się nazwę ? ul. Seulska, 4) działka nr 2/25 obręb Biskupice Podgórne ? nadaje się nazwę ? ul. Rozwoju, 5) działki nr 10/1, 10/3 i 2/13 obręb Biskupice Podgórne ? nadaje się nazwę ? ul. Tyniecka, 6) działka nr 2/29 obręb Biskupice Podgórne ? nadaje się nazwę ? ul. Innowacyjna, 7) działki nr 2/22 i 2/31 obręb Biskupice Podgórne nadaje się nazwę ? ul. Współpracy.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/231/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/210/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wierzbice.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/196/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/237/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr X/38/91 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 1991 roku w sprawie nadania nazw ulicom.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/229/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/196/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/237/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/230/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/227/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Królikowice

 • uchwała nr XIX/226/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jaszowice

 • uchwała nr XIX/231/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/210/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wierzbice.

 • uchwała nr XVIII/210/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wierzbice.

 • uchwała nr XIX/230/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.