Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2203

Tytuł:

uchwała nr XVI/83/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-03-05
Organ wydający:Rada Powiatu w Siedlcach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2203
Hasła:prawo o ruchu drogowym
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3907

  uchwała nr VI/72/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/72/11 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia na rok 2012 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych na skutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/55/11 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia na rok 2011 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych na skutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2202

  zestawienie nr 1/12 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku na obszarze Milanówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2201

  porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali ? Skarbnika Powiatu zwanym dalej ?Powierzającym? a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński ? Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki ? Wicestarosta Miński, zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursu II stopnia w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych realizowanego dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 10 luty 2012 r. - kierowanych przez Powierzającego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2200

  uchwała nr 117/XIV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2199

  uchwała nr 116/XIV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2198

  uchwała nr 115/XIV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.