Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 maja 2012r. w sprawie sieci szkół i obwodów w gminie Chojnów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-27
Organ wydający:Rada Gminy Chojnów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2273
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

14:04

szkoły: Rokitki, Jaroszówka, Zamienice, Biskupin, Biała, Czernikowice. 2. Nazwa i siedziba szkoły: Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach. Obwód szkoły: Niedźwiedzice, Goliszów. 3. Nazwa i siedziba szkoły: Szkoła Podstawowa w Budziwojowie im. Jana Brzechwy. Obwód szkoły: Budziwojów, Strupice, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice, Gołaczów, Dobroszów, Michów. 4. Nazwa i siedziba szkoły: Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Obwód szkoły: Krzywa, Groble, Osetnica, Konradówka, Piotrowice. 5. Nazwa i siedziba szkoły: Szkoła Podstawowa w Starym Łomie. Obwód szkoły: Stary Łom, Witków, Jerzmanowice. 6. Nazwa i siedziba szkoły: Szkoła Podstawowa w Okmianach. Obwód szkoły: Okmiany. § 2. Tracą moc: 1) uchwała nr X/50/99 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 10 marca 1999 r., 2) uchwała nr XI/61/99 Rady Gminy Chojnów z dnia 22 kwietnia 1999 r., 3) uchwała nr XXIII/132/2000 Rady Gminy Chojnów z dnia 25 lutego 2000 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów. § 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady: Andrzej Pyrz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Chojnów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Chojnów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/272/2010 Rady Gminy Chojnów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania na terenie Gminie Chojnów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.2021

  uchwała nr XI/72/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Nisko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.427

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Pysznica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Szkoły publiczne a niepubliczne

  Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

 • Rachunkowość w szkole wyższej

  Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny

 • uchwała nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Złoty Stok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • uchwała nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 maja 2012r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Złoty Stok na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu w wyborach do rad gmin

 • uchwała nr XVII/128/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe przedszkoli publicznych

 • uchwała nr XIX/218/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Miękinia na stałe obwody głosowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.