Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.228

Tytuł:

uchwała nr XV/119/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-02-03
Organ wydający:Rada Gminy Sanok
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 228
Hasła:Opłaty - za usuwanie odpadów

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 3 lutego 2012 r. Poz. 228

UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY GMINY SANOK z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala: § 1. W uchwale Nr IV/16/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych wprowadza się następujące zmiany: 1. § 1 otrzymuje brzmienie: ?Ustala się górną stawkę za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: a) a) dla gospodarstw domowych w wysokości 10 zł brutto za osobę miesięcznie b) b) dla podmiotów gospodarczych w wysokości 150 zł/m3 brutto?. 2. § 2 otrzymuje brzmienie ?Ustala się górną stawkę jednostkową ceny worka PCV na zmieszane odpady komunalne: a) o pojemności 120 l w wysokości 14,90 zł brutto b) o pojemności 60 l w wysokości 8,20 zł brutto.? 3. § 4 otrzymuje brzmienie: ?Ustala się górną stawkę za odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 80 zł/m3 brutto?. § 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Sanok. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Lewicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.227

  uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.226

  uchwała nr XVIII/142/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina , terenu położonego w Gminie Fredropol.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.225

  uchwała nr XXIV/104/2011 Rady Gminy w Birczy z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.224

  uchwała nr XVI/168/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z dokonania podziału nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.223

  uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : Budżetu Gminy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.