Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.233

Tytuł:

uchwała Nr XV/165/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Miejska w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 233
Hasła:podatek od nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości. Na podstawie art. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620. Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, oraz z roku 2011 Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXV/326/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości § 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości boiska i budynki stanowiące hale sportowe.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Czesław Majdak
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2336

  uchwała Nr XLII/590/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/155/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

 • Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

  Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.232

  ogłoszenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w kwietniu oraz w listopadzie i grudniu 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.231

  zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Szczecineckiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.230

  uchwała Nr X/84/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego  funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.229

  uchwała Nr XVII/200/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.228

  uchwała Nr XVII/154/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.