Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2346

Tytuł:

uchwała nr 103/XVII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie: warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Lubowidz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-03-08
Organ wydający:Rada Gminy Lubowidz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2346
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4335

  uchwała nr 123/XIX/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubowidz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6027

  uchwała nr 147/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Lubowidz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4294

  uchwała nr 95/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Lubowidz na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6024

  uchwała nr 143/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubowidz lub jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4027

  uchwała nr 110/XVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na ternie gminy Lubowidz niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2345

  uchwała nr XIV/142/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami,odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2344

  uchwała nr XVII/370/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia ulicy Jagodowej w Siedlcach na odcinku przebiegającym działką nr 29/37 obręb 127 kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2343

  uchwała nr XVII.142.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiska, gmina Halinów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2342

  uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2341

  uchwała nr XX/162/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen za udostępnienie infrastruktury Miejskiego Obiektu Sportowego w Sulejówku przy ul. Krasińskiego 6 oraz nadania Regulaminu korzystania z w/w obiektu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.