Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Międzybórz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Miejska w Międzyborzu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2396
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

12:31

w sprawie podziału Gminy Międzybórz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 § 2, § 3 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału obszaru Gminy Międzybórz na cztery stałe obwody głosowania. § 2. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz. § 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu: 1. W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego; 2. Na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz oraz w sołectwach; 3. W Biuletynie Informacji Publicznej. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a jej przepisy mają zastosowanie do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego i kadencji burmistrzów, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Witold Lechowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2396

Załącznik do uchwały nr XVIII/94/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Numer obwodu głosowania 1

Granice obwodu głosowania Miasto Międzybórz, ulice: Kolejowa, Kościelna, Pastora Jerzego Badury, Południowa, Rynek, Sportowa, Wrocławska, Zielonka Miasto Międzybórz, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Graniczna, Jana Pawła II, Jodłowa, Kasztanowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Polna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Sycowska, Szkolna, Świerkowa, Tęczowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Zacisze Bąków, Bukowina Sycowska, Dziesławice, Hałdrychowice, Kamień, Królewska Wola, Klonów, Kraszów, Ligota Rybińska, Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce, Ose, Oska Piła.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu ul. Wrocławska 8, 56-513 Międzybórz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu ul. Wrocławska 8, 56-513 Międzybórz Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej Bukowina Sycowska 20, 56-513 Międzybórz Gimnazjum Samorządowe w Międzyborzu ul. Wrocławska 6, 56 ? 513 Międzybórz

2

3

4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5643

  uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5426

  uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2663

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Ręczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5888

  uchwała nr XXVII.273.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. 2009.284.2188

  uchwała nr XXVII/129/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/449/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie wierzytelności mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 • porozumienie nr 32/2012 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. ?Razem bezpieczniej?

 • porozumienie nr 31/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec; Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. ?Razem bezpieczniej?

 • porozumienie nr 30/2012 Burmistrza Miasta Bielawa; Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. ?Razem bezpieczniej?

 • uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie Dzierżoniowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.