Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 6 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w polacówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-19
Organ wydający:Starosta Kłodzki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 241
Hasła:koszty utrzymania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2012 roku

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 149, poz.887 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2012 roku w wysokości: 1) 3 452,00 zł dla Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. ul. Wandy 6, 57-300 Kłodzko; 2) 3 300,00 zł dla Domu Dziecka w Domaszkowie ul. Międzyleska 15, 57-522 Domaszków; 3) 3 256,00 zł dla Domu Dziecka ?GROMADKA? ul. Fredry 47, 57-400 Nowa Ruda;

4) 3 005,00 zł dla Domu Dziecka im. St. Starzyńskiego ul. Korczaka 1, 57-300 Kłodzko; 5) 1 771,00 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 ul. Nadrzeczna 2, 57-521 Gorzanów. 6) 2 274 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 Kąty Bystrzyckie 19 a, 57-540 Lądek-Zdrój. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Starosta: Maciej Awiżeń
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.97

  obwieszczenie nr 1 Starosty Mrągowskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.931

  obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo ? Wychowawczej w Blachowni w 2012 roku

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 16/2012 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w roku 2012

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 10/2012 Starosty Głogowskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu głogowskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody ?Gola?

 • uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy rzeczowej w postaci posiłków.

 • uchwała nr XVI/182/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzelin

 • uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Walim z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej we wsi Dziećmorowice i przekształcenia jej w punkt biblioteczny oraz zmian w Statucie Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu.

 • uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Oleśnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.