Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 188.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-19
Organ wydający:Rada Miejska Jeleniej Góry
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 243
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje. § 1. W uchwale nr 453/LVIII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w załączniku stanowiącym statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: ? skreśla się § 9 . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Grodziński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 151.XVIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.255

  uchwała nr 66/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 lipca 2010r. o wpisie na listę biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2010r. o aktualizacji listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 21 stycznia 2010 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/175/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/161/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • zarządzenie nr 6 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w polacówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2012 roku

 • zarządzenie nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody ?Gola?

 • uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy rzeczowej w postaci posiłków.

 • uchwała nr XVI/182/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzelin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.