Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.246

Tytuł:

uchwała Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Policach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Miejska w Policach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 246
Hasła:nadanie nazwy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 28, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: § 1. Nadać nazwę urzędową ?ul. Różana? drodze oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2 KL, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 12-Police, składającej się z działek o numerach: 60/4, 61/2, 62/2, 63/4, 101/2, 101/10,102/2,103/4,103/12 oraz części działek 102/8, 2409/3. § 2. Nadać nazwę urzędową ?ul. Sasankowa? drodze oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 7 KD, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 12-Police, składającej się z działek o numerach: 61/5, 62/5, 63/7, 101/5, 102/5, 103/9 oraz części działki 60/8. § 3. Nadać nazwę urzędową ?ul. Stokrotki? drodze oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6 KD, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 12-Police, składającej się z działek o numerach: 60/13, 61/8, 62/8, 63/11, 101/8 oraz części działek: 60/8, 102/8, 2409/3. § 4. Integralną część niniejszej uchwały stanowią załączniki mapowe przedstawiające lokalizacje ulic. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Witold Król

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 246 ?

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 246 ?

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.290

  uchwała nr XXX/236/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2008r. w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.291

  uchwała nr XXXII/246/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1482

  uchwała Nr XX/142/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tanowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.380

  uchwała nr XXXIV/261/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.170.4278

  uchwala nr XXXV/186/10 Rady Gminy w Stupsku z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Stupsku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.245

  uchwała Nr XII/102/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.244

  uchwała Nr XV/88/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Reczu zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.243

  uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.242

  uchwała Nr XV/99/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.241

  uchwała Nr XIII/99/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.