Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Mysłakowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2502
Hasła:przedszkola i żłobki,opieka nad dzieckiem

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

10:24

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Mysłakowice w wysokości 100 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Gminy: Teresa Rupniewska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2012.1723

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

  Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • aneks nr 6 Prezydenta Miasta Wrocławia; Wójta Gminy Czernica z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany porozumienia z dnia 18 października 2004 r. dotyczącego zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Wrocławia i Gminy Czernica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 • uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego

 • uchwała nr IV/38/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu ?Zespołu Opieki Zdrowotnej? w Kłodzku

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr nk-n18.4131.122.2012.KT3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Zagrodno Nr XIX.156.2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

 • uchwała nr XIX.156.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.