Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Walim z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/94/2004 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Walim oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/99/2004 z dnia 23 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/94/2004 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Walim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Gminy Walim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2662
Hasła:zwolnienia podatkowe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 2662

UCHWAŁA NR XX/108/2012 RADY GMINY WALIM z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/94/2004 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Walim oraz w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/99/2004 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVI/94/2004 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Walim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwały: ? nr XVI/94/2004 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Walim ? nr XVIII/99/2004 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVI/94/ /2004 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Walim z zachowaniem praw nabytych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Zuzanna Bodurka

09:59:56
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność budynków użytkowych, w tym garaży ich najemcom lub dzierżawcom.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/206/2009 Rady Gminy Walim z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/207/2009 Rady Gminy Walim z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/135/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Walim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Walim z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Walim.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 320/XVI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały 92/VIII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04.10.2011r. w sprawie przyjęcia " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Węgliniec w latach 2011-2016".

 • uchwała nr 261/XIV/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały 92/VIII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 października 2011r w sprawie przyjęcia " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Węgliniec w latach 2011-2016"

 • uchwała nr 342/XVI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 309/XV/12 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.

 • uchwała nr 309/XV/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.

 • uchwała nr 226/XIV/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.