Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/290/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Miejska Wałbrzycha
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2670
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 2670

UCHWAŁA NR XXXVI/290/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwały nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów oraz uchwały nr XXXV/278/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w Akcie Założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Gustawa Morcinka w Wałbrzychu, przy ulicy Osiedle Górnicze 19a, z dnia 4 stycznia 1993 roku, z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje: § 1. W § 1. ust. 13 uchwały nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów otrzymuje brzmienie: ?Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Gustawa Morcinka w Wałbrzychu, ul. 11 Listopada 75?. § 2. W § 2 ust. 13 uchwały nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów otrzymuje brzmienie: "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Gustawa Morcinka w Wałbrzychu, ul. 11 Listopada 75, ? ulice: Bystrzycka od nr 1 do nr 9, Głuszycka, Kamieniecka, Kłodzka, Noworudzka, Osiedle Górnicze, Strzegomska, Świdnicka od nr 101 do końca, Zagórzańska". § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

13:08:04

Przewodnicząca Rady Miejskiej: Maria Anna Romańska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5421

  uchwała nr IV/23/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasne oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.47.1025

  uchwała nr L/378/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce oraz określenia granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2233

  uchwała nr XXII/289/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze, z późniejszymi zmianami

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5972

  uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których gmina Ojrzeń jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  uchwała nr XIV/97/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/15/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIX/672/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu

 • uchwała nr XXIX/671/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu

 • uchwała nr XXIX/670/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia

 • zarządzenie nr 350 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerówka, w okręgu wyborczym nr 2 i nr 3

 • porozumienie Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 czerwca 2012r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodenej we Wroclawiu w sprawie współdziałania przy wspólnej realizacji zadania, mającego na celu uporządkowanie koryta rzeki Piława w km 25+823÷29+434 i 32+443÷35+814 na terenie Gminy Dzierżoniów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.