Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Miejska w Oławie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2674
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 2674

UCHWAŁA NR XXII/166/12 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Oławie uchwała, co następuje : § 1. Uchyla się uchwałę nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ul. Ks.Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Andrzej Mikoda

13:21:10
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Brylantowej w Oławie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/317/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały NR XLI/308/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 21 grudnia 2009r. uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oławie w osiedlu Nowy Otok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 kwietnia 2012r., w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 stycznia 2012r. uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy  ul. Brylantowej w Oławie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/364/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Szmaragdowej w Oławie (mpzp ? Nowy Otok Zachód).

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie.

 • uchwała nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.

 • uchwała nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.

 • uchwała nr XXXVI/290/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów

 • uchwała nr XXIX/672/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.