Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIV/175/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-31
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2763
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 2763

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje: § 1. Na wniosek współwłaścicieli drogi wewnętrznej, nadaje się nazwę ulicy, w miejscowości Smardzów: ? działki numer 29/1, 29/7 i 29/10 ? ul. Poranna. Położenie ulicy przedstawiono na załączniku graficznym w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

15:22:12

Przewodniczący Rady: Roman Kasprowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2763

Załącznik do uchwały nr XXIV/175/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2012 r.

Obręb Smardzów
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLII/364/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • uchwała nr XLII/355/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/298/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Bogatynia.

 • uchwała nr XXI/169/2012 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Głogowskiego ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu

 • uchwała nr XX/109/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie miasta i gminy Niemcza.

 • uchwała nr XXV.173.2012 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.