Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2779

Tytuł:

uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 maja 2012r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Wronki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-06-21
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Wronki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2779
Hasła:sport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

13:24

uchylająca uchwalę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Wronki Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w zw. z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/274/2009 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Wronki. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady (-) Ryszard Firlet
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.70.69

  uchwała nr XXVII/144/09 Rady Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Miasto Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XXI/151/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na ternie Gminy Zabłudów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.60.58

  uchwała nr XX/162/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.502

  uchwała nr 210/XXIX/09 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 26 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez gminę Narol

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.513

  uchwała nr XXX/226/10 Rady Gminy Korczyna z dnia 9 marca 2010r. w sprawie określenia warunków oraz trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Korczyna.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2778

  uchwała nr XIX/164/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Wronki lub administrowanych przez Sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2777

  uchwała nr XIV/118/12 Rady Gminy Lipka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych w Gminie Lipka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2776

  uchwała nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złotów na lata 2012?2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2775

  uchwała nr XX/215/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2774

  uchwała nr XX/214/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Złotów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.