Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.280

Tytuł:

uchwała nr XVI/169/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-11
Organ wydający:Rada Miasta Gniezna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 280
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 280

UCHWAŁA NR XVI/169/2011 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) uchwala się co następuje: § 1. Załącznik do Uchwały Nr VIII/60/2011Rady Miasta Gniezna z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna (-) Maria Kocoń

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/169/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 grudnia 2011 r.

WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY SKARBOWEJ NA TERENIE MIASTA GNIEZNA 1) Pani Anna Czerwińska; punkt poboru opłaty skarbowej: 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 116.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1992

  uchwała nr XX/203/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/60/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2567

  uchwała nr VIII/ 60 /2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1064

  uchwała nr XX/229/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.155.254

  uchwała nr 415/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.160

  uchwała nr XLVI/616/09 Rady Miejskiej Zabrze z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/405/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Opłata skarbowa - właściwość organu

  Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie (...)

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

  Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty (...)

 • Opłata za pełnomocnictwo

  Czy pełnomocnictwo udzielone ojcu przez syna i dołączone do pozwu podlega opłacie skarbowej? Jeśli tak w jakiej wysokości?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.279

  uchwała nr XVIII/96/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/86/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 10.11.2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278

  uchwała nr XIV/93/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.277

  uchwała nr XVII/100/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.276

  uchwała nr XV/140/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.275

  uchwała nr XVII/99/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 października 2011 r. Nr XV/88/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.