Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2825

Tytuł:

porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 marca 2012r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-03-20
Organ wydający:Prezydent Miasta Radomia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2825
Hasła:administracja publiczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4892

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. do Porozumienia Nr 2/2012 z dnia 7 marca 2012 w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3780

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radom z dnia 24 maja 2011r. do Porozumienia Nr 1 z dnia 5 kwietnia 2011 w sprawie dofinansowania części kosztów funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2872

  porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie dofinansowania części kosztów funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Poliji w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.85.1443

  porozumienie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjmowania i zatrzymania do wytrzeźwienia w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w Radomiu osób z terenu miasta Radomia znajdujących się w stanie nietrzeźwości i zapewnienia im opieki lekarskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.891

  aneks Prezydenta Miasta Radom z dnia 7 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 23 marca 2009r. w sprawie realizacji zadania gminy w zakresie ochrony porządku publicznego ? przyjmowania i zatrzymania do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości oraz zapewnienie im opieki lekarskiej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Z-cą Komendanta Mazowieckiego Policji z siedzibą w Radomiu oraz Komendantem Miejskim Policji

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2824

  uchwała nr XVI/83/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2823

  uchwała nr XIII-17/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w zakresie zadań własnych gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2822

  uchwała nr XV/109/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/98/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2821

  uchwała nr XIV/103/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2820

  aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.