Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.29

Tytuł:

uchwała nr XXIII/334/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-01-04
Organ wydający:Rada Miasta Krosna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 29
Hasła:Apteki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759;z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz.1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679; z 2011 r. Nr 63, poz.322, Nr 82, poz.451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696) uchwala się , co następuje: § 1. Uchwala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2012 rok, zlokalizowanych na terenie miasta Krosna, stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miasta Krosna Stanisław Słyś

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 29 ?

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/334/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011 r. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 r. 1. Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Bohaterów Westerplatte 18 A, tel. 13 43 226 59, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2100 w soboty w godzinach od 800 do 1500 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Kolejowa 2, tel. 13 42 005 20, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 2000 w soboty w godzinach od 800 do 1500 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Czajkowskiego 1, tel. 13 42 005 30, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1900 w soboty w godzinach od 800 do 1400 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Paderewskiego 6a, tel. 13 42 005 40, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 2100 w soboty w godzinach od 800 do 1400 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Wojska Polskiego 41 - całodobowa tel. 13 42 005 50, czynna od poniedziałku do piątku od 700 do 2200 dyżur nocny od 2200 do700 w soboty w godzinach od 700 do 2200 dyżur nocny od 2200 do900 w niedziele w godzinach od 900 do 2100 dyżur nocny od 2100 do700 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Staszica 17, tel. 13 43 615 35, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1900 w soboty w godzinach od 800 do 1400 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Staszica 16, tel. 13 43 613 94, czynna ? od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 800 do 2200 Apteka ogólnodostępna- Krosno, ul. Piłsudskiego 49, tel. 13 43 259 26, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 2000 w soboty w godzinach od 730 do 1400 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Kolejowa 21, tel. 13 43 264 56, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1900 w soboty w godzinach od 800 do 1300 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Magurów 4, tel. 13 43 278 90, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1900 w soboty w godzinach od 800 do 1300

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 29 ?

11.

Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Kochanowskiego 2, tel. 13 43 606 17, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700 w soboty w godzinach od 830 do 1300 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Naftowa 21, tel. 13 43 613 08, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 2000 w soboty w godzinach od 800 do 1500 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Lewakowskiego 31, tel. 13 43 685 50, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1700 w soboty w godzinach od 900 do 1300 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Grodzka 68 a, tel. 13 43 612 08, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000 w soboty w godzinach od 900 do 1800 w niedziele w godzinach od 1000 do 1400 w dniach 6 stycznia 2012 r., 1,3 maja 2012 r. 15 sierpnia 2012 r. i 11 listopada 2012 r. ? w godz. od 1000 do 1400 w inne dni ustawowo wolne od pracy apteka nieczynna Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Witosa 1, tel. 13 43 277 67, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800 w soboty w godzinach od 900 do 1400 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Ks.J. Popiełuszki 81, tel. 13 42 045 00, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000 w soboty w godzinach od 800 do 1500 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Krakowska 187, tel. 13 43 660 87, czynna ? od poniedziałku do soboty w godzinach od 800 do 2100 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Rzeszowska 1, tel. 13 43 651 40, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000 w soboty w godzinach od 800 do 1600 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Portiusa 2, tel. 13 43 292 65, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Składowa 1, tel. 13 42 022 83, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000 w soboty w godzinach od 800 do 1500 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Kolejowa 2a, tel. 13 42 022 90, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1800 w soboty w godzinach od 900 do 1400

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 29 ?

22.

Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Niepodległości 16 B, tel. 13 42 047 42, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000 w soboty w godzinach od 800 do 1500 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Korczyńska 57, tel. 13 42 027 58, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1900 w soboty w godzinach od 800 do 1300 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Powstańców Śląskich 31, tel. 13 42 023 33, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 2030 w soboty w godzinach od 800 do 1500 w niedziele w godzinach od 900 do 1300 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Żółkiewskiego 104, tel. 13 43 277 55, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700 w soboty w godzinach od 800 do 1300 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Jagiellońska 2 e, tel. 13 42 010 13, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1900 w soboty w godzinach od 800 do 1300 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Kisielewskiego 2, tel. 13 43 219 90, czynna ? od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 2200 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Pużaka 49, tel. 13 42 028 67, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000 w soboty w godzinach od 900 do 1800 w niedziele w godzinach od 1000 do 1400 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Hutnicza 20, tel. 13 42 028 47, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1700 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Legionów 17, tel. 13 47 480 22, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 2000 w soboty w godzinach od 900 do 1800 w niedziele w godzinach od 1000 do 1800 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Lewakowskiego 35, tel. 13 43 636 99, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1900 w soboty w godzinach od 900 do 1400 Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Żółkiewskiego 142, tel. 13 43 614 26, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000 w soboty w godzinach od 800 do 1300

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 29 ?

33.

Apteka ogólnodostępna ? Krosno, ul. Wojska Polskiego 32, tel. 13 43 223 06, czynna ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000 w soboty w godzinach od 800 do 1600
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5228

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 33.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jeleniej Góry.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 100/09 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 19 marca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

  Jaką minimalną szerokość muszą mieć drzwi w pomieszczeniach WC ogólnodostępnych w budynkach administracji publicznej? Czy samorządy mają pod tym względem ustawowe (...)

 • Brak określenia liczby godzin pracy w umowie

  Czy pracodawca powinien określić ilość godzin pracy w umowie, czy tylko wystarczy zapis cytuję "praca według grafiku"?

 • Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

  Zatrudniam pracownika młodocianego od 01.09.2006 r. ( nauka zawodu). Jest to umowa na czas nieokreślony. Pracownik wystąpił dzisiaj o rozwiązanie umowy o pracę na mocy (...)

 • Dodatek za pracę w nadgodzinach

  Pracuję jako stróż w szkolnej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Czy za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy i w niedzielę w jakiej wysokości powinnam mieć dodatek? (...)

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w sobotę

  Czy 12-godzinna praca w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy ( w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością wydłużenia normy dobowej do 12 godzin, ale bez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.28

  uchwała nr XXIII/330/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.27

  uchwała nr XXIII/328/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.26

  uchwała nr XX/216/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy wprowadzonego Uchwałą Nr XI/118/11 z dnia 13 czerwca 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.25

  porozumienie nr 187/2011 Starosty Sanockiego z dnia 10 października 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest utrzymanie dróg w stosunku do dróg wymienionych w §1.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.24

  porozumienie nr 186/2011 Starosty Sanockiego z dnia 17 października 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest utrzymanie dróg w stosunku do dróg wymienionych w §1.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.