Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2917

Tytuł:

zarządzenie nr 5/2012 Starosty Ostrołęckiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-03-27
Organ wydający:Starosta Ostrołęcki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2917
Hasła:pomoc społeczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 17/12 Starosty Nakielskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie nakielskim w roku 2012

 • DZ. URZ. 2012.841

  zarządzenie nr 23/2012 Starosty Krakowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5991

  zarządzenie nr 120.100.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2654

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480

  zarządzenie Nr 48/12 Starosty Białogardzkiego z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego oraz w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu białogardzkiego w roku 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2916

  zarządzenie nr 120.25.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2915

  zarządzenie nr 120.24.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2914

  uchwała nr XIV/101/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2913

  uchwała nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012r. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2912

  porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej ?Powierzającym?, reprezentowanym przez:1. Marka Chciałowskiego - Starostę Powiatu Garwolińskiego2. Stefana Gorę - Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego aMiastem Siedlce, reprezentowanym przez:1. Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.