Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2980

Tytuł:

porozumienie nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 16 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc ? Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier ? Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej ?Powierzającym? a powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Włodzimierz Górlicki ? Starosta Szydłowiecki, 2. Pan Roman Wożniak ? Wicestarosta Szydłowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Pani Doroty Jakubczyk, zwanym dalej ?Przyjmującym?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Starosta Żuromiński
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2980
Hasła:administracja publiczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3229

  porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 19 marca 2012r. zawarte w dniu 19 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Krzysztof Fedorczyk ? Starosta Węgrowski, 2. Pani Ewa Besztak ? Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Anny Bala, zwanym dalej ?Powierzającym? a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc ? Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier ? Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Pani Ireny Brejna, zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzająceg

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3378

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc ? Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier ? Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Pani Ireny Brejna, zwanym dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Antoni Jan Tarczyński ? Starosta Miński, 2. Pan Krzysztof Płochocki ? Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Pani Teresy Bąk, zwanym dalej ?Przyjmującym? do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez ?Powierzającego? ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.262

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 14 grudnia 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc ? Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier ? Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Pani Ireny Brejny, zwanym dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Antoni Jan Tarczyński ? Starosta Miński, 2. Pan Krzysztof Michalik ? Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Pani Teresy Bąk, zwanym dalej ?Przyjmującym? do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez ?Powierzającego?, zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4038

  aneks nr 11 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2011r. zawarty pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Tadeusz Koryś ? Starosta Sochaczewski,2. Janusz Ciura ? Wicestarosta Sochaczewski,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Teresy Pawelak,zwanym dalej ?Powierzającym?,a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:1. Janusz Welenc ? Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier - Wicestarosta Żuromiński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Ireny Brejny,zwanym dalej ?Przyjmującym?do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.221.7668

  aneks nr 4 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 listopada 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Janusz Welenc ? Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier ? Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Brejny, zwanym dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Jan Mączewski - Starosta Płoński, 2. Andrzej Stolpa ? Wicestarosta Płoński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Anetty Gołaszewskiej, zwanym dalej ?Przyjmującym?, do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2979

  informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2978

  zarządzenie nr 2209/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2977

  zarządzenie nr 10/12 Starosty Mińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina" w Mieni

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2976

  zarządzenie nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Joniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2975

  zarządzenie nr 147 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.