Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2981

Tytuł:

postanowienie nr 5/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sprostowania będu w Postanowieniu Nr 4/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 19 marca 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Płocku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2981
Hasła:sprostowanie błędów
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.134

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3604

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 16 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.430

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 17 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Gostynińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.133

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miasta Żyrardowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2966

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 marca 2012r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Sochaczewie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2980

  porozumienie nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 16 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc ? Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier ? Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej ?Powierzającym? a powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Włodzimierz Górlicki ? Starosta Szydłowiecki, 2. Pan Roman Wożniak ? Wicestarosta Szydłowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Pani Doroty Jakubczyk, zwanym dalej ?Przyjmującym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2979

  informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2978

  zarządzenie nr 2209/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2977

  zarządzenie nr 10/12 Starosty Mińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina" w Mieni

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2976

  zarządzenie nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Joniec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.