Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2982

Tytuł:

zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Wójt Gminy Rzekuń
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2982
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3083

  zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3082

  zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.145.3478

  zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 5 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5792

  zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6108

  uchwała nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  w okresie I półrocza 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2981

  postanowienie nr 5/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sprostowania będu w Postanowieniu Nr 4/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 19 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2980

  porozumienie nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 16 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc ? Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier ? Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej ?Powierzającym? a powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Włodzimierz Górlicki ? Starosta Szydłowiecki, 2. Pan Roman Wożniak ? Wicestarosta Szydłowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Pani Doroty Jakubczyk, zwanym dalej ?Przyjmującym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2979

  informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2978

  zarządzenie nr 2209/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2977

  zarządzenie nr 10/12 Starosty Mińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina" w Mieni


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.