Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2983

Tytuł:

uchwała nr 371/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2011r. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2011-2016.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2983
Hasła:mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2414

  uchwała nr 371/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2011r. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2011-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.2003

  uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej Pobiedziska z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pobiedziska na lata 2011 - 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.997

  uchwała nr XVI/159/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2012-2016

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2982

  zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2981

  postanowienie nr 5/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sprostowania będu w Postanowieniu Nr 4/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 19 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2980

  porozumienie nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 16 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc ? Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier ? Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej ?Powierzającym? a powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Włodzimierz Górlicki ? Starosta Szydłowiecki, 2. Pan Roman Wożniak ? Wicestarosta Szydłowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Pani Doroty Jakubczyk, zwanym dalej ?Przyjmującym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2979

  informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2978

  zarządzenie nr 2209/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.