Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.304

Tytuł:

uchwała Nr XIX/150/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2012-2016?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-09
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 304
Hasła:mieszkania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2012-2016?. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13 oraz z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się ?Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2012-2016? stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Tracą moc: a) uchwała Nr X/76/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2007 - 2013? b) uchwała Nr XLII/462/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmian w ?Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2007-2013?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 304 ?

Załącznik do uchwały Nr XIX/150/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 grudnia 2011 r. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2012-2016

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?5? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?6? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?7? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?8? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?9? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 10 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 11 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 12 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 13 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 14 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 15 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 16 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 17 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 18 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 19 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 20 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 21 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 22 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 23 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 24 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 25 ? Poz. 304 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 26 ? Poz. 304 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2841

  uchwała nr XIV/116/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/72/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święciechowa na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3603

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011-2016.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.303

  uchwała Nr XXI/149/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302

  uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Marianowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301

  uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marianowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300

  uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299

  uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.