Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3045

Tytuł:

uchwała nr XV/100/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Goryszach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-02
Organ wydający:Rada Rminy Ciechanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3045
Hasła:szkoły,szkolne stołówki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5114

  uchwała nr IX/78/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz Szkoły Podstawowej w Rdzuchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2994

  uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Kotuń z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3418

  uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3944

  uchwała nr XXII/173/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skuszewie i przekształcenia w Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla wchodzącej w skład Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" w Wyszkowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3924

  uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni i przekształcenia w Szkołę Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gończycach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

  uchwała nr 141/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernice Borowe oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3043

  uchwała nr XII/107/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3042

  uchwała nr XII/100/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3041

  uchwała nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3040

  uchwała nr 150/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: zmiany nazw ulic


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.