Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3069

Tytuł:

uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Bartniki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-04
Organ wydający:Rada Gminy Przasnysz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3069
Hasła:planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5507

  uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 czerwca 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI BARTNIKI.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.316

  uchwała nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2054

  zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3068

  uchwała nr XXII/151/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. Zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3067

  uchwała nr XXII/150/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/83/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Marki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3066

  uchwała nr XXII/149/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3065

  uchwała nr XXII/148/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia Technikum w Markach oraz włączenia go do Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3064

  uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Markach oraz włączenia go do Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.