Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3083

Tytuł:

zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-04
Organ wydający:Wójt Gminy Rzekuń
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3083
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2982

  zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3082

  zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.145.3478

  zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 5 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4597

  zarządzenie nr UG.0050.7.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5980

  uchwała nr 10.165.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/118/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3082

  zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3081

  uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Klwów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3080

  uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3079

  zarządzenie nr 164 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3078

  uchwała nr XIII/67/2012 Rady Gminy Mirów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mirowie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.