Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.31

Tytuł:

uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przecław

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-01-04
Organ wydający:Rada Miejska w Przecławiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 31
Hasła:Opłaty - za usuwanie odpadów

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przecław Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami./, oraz art.6 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r ? o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ? /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami./, Rada Miejska w Przecławiu uchwala co następuje: § 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości: 1) za jednokrotne odebranie odpadów z jednego pojemnika, zwane w dalszej części uchwały ?za pojemnik? - pojemnik dzierżawiony metalowy V-110 l - 12,00zł brutto/szt. - pojemnik własny metalowy oraz plastikowy V-110 l oraz V 120 l - 11,40zł brutto/szt. - pojemnik plastikowy własny V-240 l - 22,80zł brutto/szt. - pojemnik plastikowy dzierżawionyV-120 l - 12,50zł brutto/szt. - wywóz nieczystości stałych 1m3 - 81,08zł brutto/m3 - wywóz nieczystości stałych we workach z nadrukiem - 11,20zł brutto/szt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia. § 3. 1. Traci moc Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przecław. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Przecławiu Zenon Krawczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.208

  uchwała nr XXXX/288/2010 RM Przecław z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przecław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.81

  uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przecław

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1522

  uchwała nr XV/76/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1272

  uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30

  uchwała nr XVI/165/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.29

  uchwała nr XXIII/334/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.28

  uchwała nr XXIII/330/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.27

  uchwała nr XXIII/328/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.26

  uchwała nr XX/216/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy wprowadzonego Uchwałą Nr XI/118/11 z dnia 13 czerwca 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.