Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3163

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 16 lipca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chodzież przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Pile
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3163
Hasła:obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

11:26

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chodzież przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2012 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Pile podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chodzież przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2012 r. CZĘŚĆ I. Dane ogólne

Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym. 1. 2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze. 3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 917. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 281. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 281, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 30,64%. 7. Wybrano 1 radnego.

CZĘŚĆ II. Wyniki wyborów

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 3 Liczba wybieranych radnych wyniosła Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła czyli frekwencja wyborcza wyniosła

1.

917. 281. 281, 30,64%.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3163

7. 8. 9.

Liczba głosów nieważnych wyniosła 3, co stanowi 1,07% ogólnej liczby głosów. Liczba głosów ważnych wyniosła 278, co stanowi 98,93% ogólnej liczby głosów. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 1) lista nr 1 2) lista nr 2 KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE KWW TERESY SOCH 112 112 166 166 a) DZIAMSKA Hanna Maria

a) SOCH Teresa Elżbieta 10. Radną została wybrana: 1) z listy nr 2 KWW TERESY SOCH: SOCH Teresa Elżbieta; 11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Pile (-) Anna Kulczewska-Garcia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5540

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 lipca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3695

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pakosław przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4199

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 lipca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4535

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 25 lipca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 12 lipca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jemielnica przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3162

  uchwała nr XXIII/183/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3161

  uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3160

  uchwała nr XIX/311/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3159

  uchwała nr XXIV/127/12 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Krotoszyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3158

  uchwała nr XXI/97/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Olszówka na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.