Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3188

Tytuł:

uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Grodziec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3188
Hasła:statuty,ośrodki pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

15:38

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn.zm) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Gminy w Grodźcu uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Grodźcu. § 3. Traci moc: 1) Uchwała Rady Gminy w Grodźcu Nr XV/93/2008 z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu. 2) Uchwała Rady Gminy w Grodźcu Nr XIX/123/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu. § 4. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec (-) Maria Piniecka

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3188

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3188

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3188

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3188

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3188
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Paszowice z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paszowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.238.8450

  uchwała nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1503

  uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie

 • DZ. URZ. 2012.2217

  uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3187

  uchwała nr XX/185/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3186

  uchwała nr XXV/105/12 Rady Gminy w Chodowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Chodów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3185

  uchwała nr XVI/189/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Ludwina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3184

  uchwała nr XVI/188/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Lubomierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3183

  uchwała nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Lenartowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.