Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3209

Tytuł:

uchwała nr 157/XVI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na II, III, IV kwartał 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-06
Organ wydający:Rada Powiatu w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3209
Hasła:apteki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8491

  uchwała nr 131/XIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na I kwartał 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.3

  uchwała nr 34/III/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radomskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.185.4905

  uchwała nr 441/XLIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 405/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 marca 2010 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Zaliczka kwartalna na podatek

  Opłacam podatek dochodowy w formie kwartalnych zaliczek. W jakim terminie muszę opłacić zaliczkę za IV kwartał: do 20.XII w wysokości za III kw., czy do 20.I.2009 r.?

 • Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

  Jaką minimalną szerokość muszą mieć drzwi w pomieszczeniach WC ogólnodostępnych w budynkach administracji publicznej? Czy samorządy mają pod tym względem ustawowe (...)

 • Brak określenia liczby godzin pracy w umowie

  Czy pracodawca powinien określić ilość godzin pracy w umowie, czy tylko wystarczy zapis cytuję "praca według grafiku"?

 • Czas pracy w delegacji

  Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach od 9.00 -17.00. Odbył w ciągu dnia delegację służbową godzinach 6.00 - 15.00. Wyjechał o 6.00, na miejsce (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3208

  uchwała nr 155/XVI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3207

  uchwała nr 101/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia zasad najmu lokali użytkowych wchodzących do zasobu Gminy Bulkowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3206

  uchwała nr 96/X/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXVIII/06 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie oraz zmianę jej statutu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3205

  uchwała nr XIV/123/12 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrem.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3204

  uchwała nr XIV/122/12 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobre z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre, zmienionej uchwałą Nr XXIII/183/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 8 lutego 2005 roku, oraz Uchwałą NR XX/144/09 Rady Gminy Dobre z dnia 28 kwietnia 2009 roku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.