Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3338

Tytuł:

uchwała nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Rada Miejska w Mszczonowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3338
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/110/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radęcinie w filię Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września ? Woldenberczyków w Dobiegniewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4204

  uchwała nr 108/XVII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.2298

  uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Podbielu w filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2039

  uchwała nr XVIII/138/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz utworzenia granic obwodów szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4366

  uchwała nr XVII/86/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszkowicach w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowicach im. Janusza Łąckiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach

porady prawne online

Porady prawne

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Szkoła eksperymentalna

  W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra (...)

 • Szkoły publiczne a niepubliczne

  Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

 • Czynności wykonywane przez nauczyciela w ramach czasu pracy

  Jakie czynności wykonuje nauczyciel w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia?

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3337

  uchwała nr XV/ 152/ 2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrozy?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3336

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3335

  uchwała nr 377/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3334

  uchwała nr 388/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3333

  uchwała nr XXXIV/824/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji niektórych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego m.st. Warszawy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.