Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

Tytuł:

uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-24
Organ wydający:Rada Gminy Gołuchów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3347
Hasła:statuty, statuty jednostek pomocniczych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 3347

UCHWAŁA NR XVII/179/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów, Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Gołuchów uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr V/53/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielawy, w uchwale Nr V/54/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogusławice, w uchwale Nr V/55/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borczysko, w uchwale Nr V/56/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieśle, w uchwale Nr V/57/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czechel, w uchwale Nr V/58/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerminek, w uchwale Nr V/59/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołuchów, w uchwale Nr V/60/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jedlec, w uchwale Nr V/61/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kajew, w uchwale Nr V/62/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karsy, w uchwale Nr V/63/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelna Wieś I, w uchwale Nr V/64/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelna Wieś II, w uchwale Nr V/65/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelna Wieś III, w uchwale Nr V/66/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kucharki, w uchwale Nr V/67/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuchary, w uchwale Nr V/68/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywosądów, w uchwale Nr V/69/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Macew, w uchwale Nr V/70/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pleszówka, w uchwale Nr V/71/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Popówek, w uchwale Nr V/72/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szkudła, oraz w uchwale Nr V/73/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tursko, w uchwale Nr V/74/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wszołów, wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 9 ust. 2 skreśla się pkt 2 i 3.

08:42:57

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3347

2. § 47 otrzymuje nowe brzmienie: ?Dochody Sołectwa przeznacza się na realizowane przez nie zadania własne Gminy.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Jan Sobczak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.2098

  uchwała nr V/63/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelna Wieś I

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.2099

  uchwała nr V/64/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KOŚCIELNA WIEŚ II

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.2100

  uchwała nr V/65/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KOŚCIELNA WIEŚ III

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5831

  uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany granic sołectwa Elżbietów i sołectwa Maurycew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5830

  uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany granic sołectwa Budki Piaseckie i sołectwa Nowa Piasecznica

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3346

  uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3345

  uchwała nr 205/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Opatówek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3344

  uchwała nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3343

  uchwała nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3342

  uchwała nr xx/178/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały NR XXXIII/238/09 Rady Gminy Czarnków z dnia 18 marca 2009r.w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.