Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3392

Tytuł:

porozumienie nr 24/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy z Miastem

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-17
Organ wydający:Wójt Gminy Nieporęt
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3392
Hasła:administracja publiczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3876

  uchwała nr XXXIV/375/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Jabłonna porozumień w sprawach wykonania zadań publicznych transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.99.3140

  uchwała nr XVI/301/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2808

  uchwała nr XXXII/769/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz niektóre inne uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.3719

  porozumienie międzygminne nr 1/2011 Burmistrza Głogowa Małopolskiego z dnia 17 października 2011r. w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.3720

  porozumienie międzygminne nr 2/2011 Burmistrza Głogowa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

porady prawne online

Porady prawne

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Diety dla kierowców

  Czy pracownikowi zatrudnionemu jako kierowca samochodu ciężarowego i wykonującemu pracę na terytorium RP i UE należy się wypłata diety za pracę poza miejscem zatrudnienia, (...)

 • Wyjazdy w teren a delegacje

  Jestem pracownikiem socjalnym, często muszę jeździć w teren, aby przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy. Czy do odbywanych przeze mnie podróży mają zastosowanie (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Umowa zlecenie z kierowcą ciężarówki

  Czy mogę zatrudnić na umowę zlecenie kierowcę na samochód ciężarowy? Jakich dokumentów, uprawnień, pozwoleń itp. może żądąć od kierowcy inspekcja drogowa lub (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3391

  uchwała nr 46/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3390

  porozumienie nr 3/2012 Powiatu Radomskiego z Gminą Pionki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3389

  porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3388

  uchwała nr 126/XVI/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu i ich przechowywania w strzeżonym porcie lub przystani.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3387

  uchwała nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.