Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3397

Tytuł:

uchwała nr XI/65/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-17
Organ wydający:Rada Gminy Suchożebry
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3397
Hasła:Karta Nauczyciela
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.176.5042

  uchwała nr XXIII/148/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. 2012.1812

  uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ożarów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2965

  uchwała nr XXVI/102/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagoga i logopedy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3396

  uchwała nr XI/64/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3395

  uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Repki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3394

  uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3393

  zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 ? 2020

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3392

  porozumienie nr 24/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy z Miastem


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.